Aktywna integracja kluczem do sukcesu

„Aktywna integracja kluczem do SUKCESU” nr RPDS.09.01.01-02-0022/19 to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020. Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja – konkursy horyzontalne.

Całkowita wartość projektu: 972 276,00 zł
Wartość dofinansowania:  923 662,20 zł

Aktywizacja społeczna i/lub edukacyjno-zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia na terenie województwa dolnośląskiego osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w tym również osób z niepełnosprawnościami.

Cel projektu

Kto może wziąć udział w projekcie?

 

 

 

 

Projekt kierowany jest do mieszkańców województwa dolnośląskiego*:

 • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • biernych zawodowo lub bezrobotnych (zarejestrowanych lub nie w Urzędzie Pracy)
 • niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy
 • w wieku od 18 do 64 lat
 • nie uczących się dzienne, nie uczestniczących w żadnych szkoleniach czy kursach

*osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu przepisów kodeksu Cywilnego

Do projektu przyjętych zostanie łącznie 100 uczestników.

W ramach udziału w projekcie uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

 • indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym,
 • doradztwo prawne,
 • grupowe warsztaty integracyjne prowadzone przez specjalistów,
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
 • kursy kompetencyjne/kwalifikacyjne, stypendia szkoleniowe,
 • 3-miesięczny płatny staż.

Co oferujemy uczestnikom projektu?

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

 

 

 

 

 

Aby wziąć udział w projekcie należy spełniać poniższe kryteria:

 • mieszkać na terenie województwa dolnośląskiego,
 • być osobą bezrobotną lub bierną zawodowo,
 • być zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • mieć od 18 do 64 lat.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego i przesłanie go na adres:
aktywna.integracja@fundacja-spoleczna.pl

Kontakt do Biura Projektu:

+48 575 111 926
+48 733 632 444

Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Aktualności

14.07.2021

W związku z realizacją projektu „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” nr projektu RPDS.09.01.01-02-0022/19, zapraszamy Państwa do składania ofert na realizację szkolenia “Pracownik gospodarczy” dla 9 osób

Szczegóły zostały opisane w treści

Rozeznanie – Szkolenie Pracownik Gospodarczy dla 9 osób

29.06.2021

W związku z realizacją projektu „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” nr projektu RPDS.09.01.01-02-0022/19, zapraszamy Państwa do składania ofert na realizację szkolenia “Kurs pracownika biurowego z obsługą komputera dla 4 osób”

Szczegóły zostały opisane w treści

Rozeznanie – Kurs pracownika biurowego z obsługą komputera dla 4 osób

26.05.2021

W związku z realizacją projektu „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” nr projektu RPDS.09.01.01-02-0022/19, zapraszamy Państwa do składania ofert na realizację szkolenia „Rozeznanie kurs pracownika biurowego z obsługą komputera dla 4 osób”

Szczegóły zostały opisane w treści

Rozeznanie – kurs pracownika biurowego z obsługą komputera

26.05.2021

W związku z realizacją projektu „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” nr projektu RPDS.09.01.01-02-0022/19, zapraszamy Państwa do składania ofert na realizację szkolenia „Rozeznanie techniki sprzedaży z obsługą kasy fiskalnej i egzaminem dla 4 osób”

Szczegóły zostały opisane w treści

Rozeznanie – techniki sprzedaży z obsługą kasy fiskalnej i egzaminem

12.04.2021

W związku z prowadzoną procedurą Rozeznania rynku w ramach projektu RPDS.09.01.01-02-0022/19 pt. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa 9: Włączenie społeczne; Działanie 9.1: Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.1: Aktywna integracja – konkursy horyzontalne; zapraszamy do składania ofert na realizację szkolenia „Techniki sprzedaży z obsługą kasy fiskalnej i egzaminem” oraz zgodnie z poniższą specyfikacją:

Rozeznanie – techniki sprzedaży z obsługą kasy fiskalnej i egzaminem

09.04.2021

W związku z prowadzoną procedurą Rozeznania rynku w ramach projektu RPDS.09.01.01-02-0022/19 pt. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa 9: Włączenie społeczne; Działanie 9.1: Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.1: Aktywna integracja – konkursy horyzontalne; zapraszamy do składania ofert na realizację szkolenia „Pracownik biurowy z obsługą komputera” oraz zgodnie z poniższą specyfikacją:

Rozeznanie – kurs pracownika biurowego z obsługą komputera dla 6 osób

10.03.2021

Poniżej znajdą Państwo zaktualizowany harmonogram wsparcia dla projektu „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0022/19  dla GRUPY4 z Dzierżoniowa oraz 5  z Wrocławia

Jednocześnie zaznaczamy, że harmonogram może ulegać bieżącej aktualizacji.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem aktywna.integracja@fundacja-spoleczna.pl  lub telefonicznego.

Harmonogram wsparcia GRUPA 4 i 5 Aktywna Integracja

08.02.2021

W związku z realizacją projektu „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” nr projektu RPDS.09.01.01-02-0022/19, zapraszamy Państwa do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu usług poradnictwa psychologicznego.

Szczegóły zostały opisane w treści
Rozeznanie rynku – psycholog.

08.02.2021

W związku z realizacją projektu „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” nr projektu RPDS.09.01.01-02-0022/19, zapraszamy Państwa do składania ofert na realizację wsparcia z zakresu usług doradztwa zawodowego

Szczegóły zostały opisane w treści
Rozeznanie rynku – doradca zawodowy.

09.11.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0022/19. Szczegóły zostały opisane w treści rozeznania rynku.

Rozeznanie – Pracownik biurowy z elementami kadr i płac z egzaminem kwalifikacyjnym dla 1 osoby

28.10.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0022/19. Szczegóły zostały opisane w treści rozeznania rynku.

Rozeznanie – kurs kosmetyczny, zabiegi upiększające – stylizacja rzęs

28.10.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0022/19. Szczegóły zostały opisane w treści rozeznania rynku.

Rozeznanie – kurs stylizacji rzęs z modułem komputerowym

12.10.2020

W związku z realizacją projektu nr RPPM.06.01.02-22-0030/19 pt. ,,Aktywni i Zaangażowani!”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata  2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa , zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń: Pracownik utrzymania czystości, Pracownik administracyjno-biurowy zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Rozeznanie rynku

07.08.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0022/19. Szczegóły zostały opisane w treści rozeznania rynku.

Rozeznanie – Kurs Pracownik utrzymania terenów zielonych z modułem komputerowym

07.08.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0022/19. Szczegóły zostały opisane w treści rozeznania rynku.

Rozeznanie – Kurs pomoc biurowa z modułem komputerowym

15.07.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację wsparcia w ramach projektu pn. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0022/19. Szczegóły zostały opisane w treści
Rozeznania rynku.

Rozeznanie – Pośrednik pracy

10.07.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0022/19. Szczegóły zostały opisane w treści rozeznania rynku.

Rozeznanie – kurs manicure-stylizacja paznokci

07.07.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0022/19. Szczegóły zostały opisane w treści rozeznania rynku.

Rozeznanie – obsługa kasy fiskalnej z elementami komputera

07.07.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0022/19. Szczegóły zostały opisane w treści rozeznania rynku.

Rozeznanie – obsługa kasy fiskalnej z elementami komputera

03.06.2020

Poniżej znajdą Państwo zaktualizowany harmonogram wsparcia dla projektu „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0022/19  dla GRUPY 1 z Dzierżoniowa

Jednocześnie zaznaczamy, że harmonogram może ulegać bieżącej aktualizacji

W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem aktywna.integracja@fundacja-spoleczna.pl  lub telefonicznego.

Harmonogram wsparcia 

28.05.2020

W związku z realizacją projektu „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0022/19 załączamy czerwcowy harmonogram wsparcia dla GRUPY 1 z Dzierżoniowa

Jednocześnie zaznaczamy, że harmonogram może ulegać bieżącej aktualizacji

W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem aktywna.integracja@fundacja-spoleczna.pl  lub telefonicznego.

Harmonogram wsparcia CZERWIEC 2020 

22.04.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację wsparcia w ramach projektu pn. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0022/19. Szczegóły zostały opisane w treści
Rozeznania rynku.

Rozeznanie – doradztwo prawne

Drodzy Uczestnicy/Uczestniczki

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, spowodowaną wirusem COVID 19 i w trosce o bezpieczeństwo zarówno naszych uczestników jak i kadry, informujemy, że nastąpiły zmiany organizacyjne w sposobie działania Fundacji.

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa, dostosowaliśmy się do zaleceń WHO i Ministerstwa Zdrowia, zmieniając terminy realizacji zajęć lub proponując Państwu inną ich formę (z wykorzystaniem narzędzi on-line). Jednocześnie zapewniamy, że wszystkie zajęcia, które zostały aktualnie zawieszone odbędą się w późniejszym terminie.

Informujemy, iż nie odnotowaliśmy dotychczas żadnego przypadku zachorowania wśród uczestników ani wśród pracowników Fundacji i podjęte kroki są działaniami prewencyjnymi.

Zachęcamy, aby w najbliższym czasie skupili się Państwo na zdrowiu swoim jak i najbliższych i wykorzystali ten czas jako moment do odpoczynku psychicznego, fizycznego i samorozwoju.

W razie potrzeby nasi pracownicy pełnią dyżury telefoniczne, w przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorami poszczególnych projektów (mail lub telefon).

Działalność biur została ograniczona dla bezpieczeństwa kadry (w biurach pełnione są dyżury – jednak prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa i skorzystanie z kontaktu telefonicznego).