Aktywność i praca – lubuski program wsparcia młodych i biernych zawodowo do 29 roku życia

Fundacja Partycypacji Społecznej realizuje projekt „Aktywność i Praca – lubuski program wsparcia młodych i biernych zawodowo do 29 roku życia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwota dofinansowania: 940 292,25 zł.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, biernych zawodowo w wieku 15 – 29 lat z obszaru woj. lubuskiego.Projekt zakłada wsparcie doradcze, motywacyjno-zawodowe, pośrednictwo pracy, aktywizację zawodową oraz staż.

Cel projektu

Kto może wziąć udział w projekcie ?

Projekt skierowany jest do biernych zawodowo osób w wieku 15 – 29 lat z obszaru województwa Lubuskiego, z wykształceniem maksymalnie średnim lub pomaturalnym, w tym osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu oferujemy wsparcie w postaci:

-spotkania doradcze wraz z opracowaniem indywidualnego planu działania dla każdego z uczestników:

-spotkania z pośrednikiem pracy oraz job coach,

-darmowe kursy zawodowe,

-stypendium szkoleniowe,

-płatne 5 miesięczne staże zawodowe,

-zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże,

-catering podczas trwania szkoleń

Co oferujemy uczestnikom projektu ?

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w projekcie ?

Osoby zainteresowane projektem, które spełniają wyżej wymienione warunki zapraszamy do kontaktu.

Biuro w Zielonej Górze
ul.Świętej Jadwigi 1/204
65-065 Zielona Góra

+48 68 451 32 67
+48 575 137 444

lubuskie@fundacja-spoleczna.pl

 

Skontaktuj się z Biurem Projektu!
Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU

12.07.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-08-0037/18  pt. „Aktywność i Praca – lubuski program wsparcia młodych i biernych zawodowo do 29 roku życia”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020., zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług pośrednika pracy, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania: 

Rozeznanie rynku

12.07.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-08-0037/18  pt. „Aktywność i Praca – lubuski program wsparcia młodych i biernych zawodowo do 29 roku życia”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020., zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradcy zawodowego, zgodnie s przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie rynku

30.05.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-08-0037/18  pt. „Aktywność i Praca – lubuski program wsparcia młodych i biernych zawodowo do 29 roku życia”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020., zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów wraz z egzaminami, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:  

Rozeznanie rynku

30.05.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-08-0037/18  pt. „Aktywność i Praca – lubuski program wsparcia młodych i biernych zawodowo do 29 roku życia”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020., zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów wraz z egzaminami, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:  

Rozeznanie rynku

30.05.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-08-0037/18  pt. „Aktywność i Praca – lubuski program wsparcia młodych i biernych zawodowo do 29 roku życia”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020., zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń/kursów wraz z egzaminami, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania: 

Rozeznanie rynku

06.03.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-08-0037/18  pt. „Aktywność i Praca – lubuski program wsparcia młodych i biernych zawodowo do 29 roku życia”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020., zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług pośrednika pracy, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:  

Rozeznanie rynku – pośrednik pracy

06.03.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-08-0037/18  pt. „Aktywność i Praca – lubuski program wsparcia młodych i biernych zawodowo do 29 roku życia”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020., zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług job coachingu, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:  

Rozeznanie rynku – job coach

28.02.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-08-0037/18  pt. „Aktywność i Praca – lubuski program wsparcia młodych i biernych zawodowo do 29 roku życia”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020., zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradcy zawodowego, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:  

Rozeznanie rynku – doradca zawodowy