Cel projektu

Wsparciem zostaną objęte osoby:

 • z niepełnosprawnpością,
 • bezrobotne lub bierne zawodowo (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP będą to osoby z ustalonym III profilem pomocy),
 • o niskim poziomie wykształcenia oraz braku kwalifikacji zawodowych,
 • zamieszkałe na terenie powiatu bytowskiego: gminy Bytów, Miastko, Tuchomie, Borzytuchom, Trzebielino, Kołczygłowy, Czarna Dąbrówka, Parchowo.

Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób dotkniętych i/lub zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika projektu.

Formy wsparcia

W ramach projektu uczestnicy otrzymają:

 • indywidualne doradztwo zawodowe (3 godziny/uczestnika),
 • indywidualne spotkania z psychologiem (2 godziny/uczestnika),
 • indywidualne spotkania z prawnikiem (1 godzina/uczestnika),
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (min. 2 godziny/uczestnika),
 • warsztaty grupowe: Rozwój kompetencji osobistych, społecznych oraz zdrowie emocjonalne (3 dni),
 • warsztaty grupowe: Techniki aktywnego poszukiwania pracy (2 dni),
 • warsztaty grupowe: Integracja społeczna i animacja środowiskowa (1 dzień),
 • wolontariat grupowy (1 dzień),
 • szkolenia i kursy zawodowe (stypendium szkoleniowe 230zł),
 • 5-miesięczny staż zawodowy (stypendium stażowe 1260zł/miesiąc) + zwrot kosztów dojazdu na staż 100zł/miesiąc. 

Kontakt

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty:
Adres:
ul. Przemysłowa 35 lok. 201
76-200 Słupsk
kom. 575 111 542
Tel. +48 733 764 222
Mail. slupsk@fundacja-spoleczna.pl
Oddział czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00