Cel projektu

Celem projektu jest trwała aktywizacja zawodowa kobiet poprzez udzielenie im wsparcia niezbędnego do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej (dopuszczalne formy działalności: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółdzielnia lub spółdzielnia socjalna).

Formy wsparcia

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

  • Diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (dla 48 uczestniczek),
  • Szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej – zajęcia ABC Przedsiębiorczości (dla 48 uczestniczek),
  • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – maksymalna kwota dotacji 24 000zł (dla min. 39 uczestniczek)
  • Wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe) oraz 8-miesięczne pomostowe wsparcie finansowe 1 400zł/msc (dla uczestniczek, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

Działalność, utworzona w ramach projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa dolnośląskiego i musi być prowadzona przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności.

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Informujemy, że od dnia 24.11.2016 do 09.12.2016 przyjmujemy nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu Pomysł na przyszłość – program wsparcia przedsiębiorczości wśród kobiet. Dokumenty można składać listownie na adres Sezamkowa 28/1A 52-317 Wrocław – liczy się data wpływu do biura projektu.

 

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego