Pomorski sposób na pracę!

„Pomorski sposób na pracę – wsparcie biernych zawodowo młodych niepełnosprawnych.” Projekt współfinansowany ze środków EU w ramach EFS. Realizatorem projektu jest Fundacja Partycypacji Społecznej.

Wartość dofinansowania z UE: 1 393 266,16 zł.

Celem projektu jest pobudzenie osób młodych do pracy, samodzielności i odpowiedzialności za swój rozwój edukacyjno-zawodowy, a także aktywizacja zawodowa oraz dążenie do poprawy sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia młodych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

Cel projektu

Kto może wziąć udział w projekcie ?

Projekt skierowany jest do:

 • Osób z niepełnosprawnością,
 • Osób w wieku 15-29 lat,
 • Niepracujących,
 • Nieuczących się,
 • Należących do grupy NEET,
 • Zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają:

 • Pomoc w planowaniu kariery i znalezieniu pracy,
 • Bezpłatne kursy zawodowe,
 • Płatne 6-cio miesięczne staże 1033,70 zł netto miesięcznie,
 • Stypendium szkoleniowe,
 • Zwrot kosztów dojazdu i wyżywienie.

Jakie wsparcie mogą otrzymać uczestnicy projektu ?

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w projekcie ?

Aby wziąć udział w projekcie należy spełniać poniższe kryteria:

 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności
 • wiek: 15-29 lat,
 • status osoby niepracującej
 • status osoby nieuczącej się
 • Zamieszkanie na terenie województwa pomorskiego.

Projekt kierowany jest do osób należących do grupy NEET,

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do kontaktu z Biurem projektu:

Fundacja Partycypacji Społecznej

ul. Przemysłowa 35 lok. 201
76-200 Słupsk

E:mail slupsk@fundacja-spoleczna.pl
Tel. 733 827 790

Masz pytania dotyczące projektu
Właściwą drogę musisz wybrać Ty?
Skontaktuj się z nami!

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU

24.11.2020

W związku z realizacją projektu nr POWR.01.03.01-00-0048/18 pt. ,,Pomorski sposób na pracę-wsparcie biernych zawodowo młodych niepełnosprawnych”

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,

zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie  kursów zawodowych:

Rozeznanie rynku szkolenia zawodowe- sprzedawca

09.11.2020

W związku z realizacją projektu nr POWR.01.03.01-00-0048/18 pt. ,,Pomorski sposób na pracę-wsparcie biernych zawodowo młodych niepełnosprawnych”

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, z

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie  kursów zawodowych:

Rozeznanie rynku szkolenia zawodowe- recepcjonista

22.01.2020

W związku z realizacją projektu nr POWR.01.03.01-00-0048/18 pt. ,,Pomorski sposób na pracę-wsparcie biernych zawodowo młodych niepełnosprawnych”

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1

 • Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie  kursów zawodowych:

Kurs Recepcjonista z obsługą programów biurowych na poziomie e-citizen

Kurs Magazynier z uprawnieniami URE do 1KW

Kurs Pracownik gospodarczy z uprawnieniami URE do 1 KW

Kurs Pracownik ochrony z uprawnieniami URE do 1 KW

Kurs Fryzjer damski

zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – 5 szkoleń

23.12.2019

W związku z realizacją projektu nr POWR.01.03.01-00-0048/18 pt. ,,Pomorski sposób na pracę-wsparcie biernych zawodowo młodych niepełnosprawnych”

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie

1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na  przeprowadzenie szkolenia: Kompetencje zawodowe w drogowym transporcie rzeczy

zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – transport rzeczy

20.12.2019

W związku z realizacją projektu nr POWR.01.03.01-00-0048/18 pt. ,,Pomorski sposób na pracę-wsparcie biernych zawodowo młodych niepełnosprawnych”

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie

1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na  przeprowadzenie  kurs recepcjonista z obsługą programów biurowych

zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – recepcjonista

19.08.2019

W związku z realizacją projektu nr POWR.01.03.01-00-0048/18 pt. ,,Pomorski sposób na pracę-wsparcie biernych zawodowo młodych niepełnosprawnych”

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata

2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie

1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B

zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku przedstawiciel handlowy

11.07.2019

W związku z realizacją projektu nr POWR.01.03.01-00-0048/18 pt. ,,Pomorski sposób na pracę-wsparcie biernych zawodowo młodych niepełnosprawnych” dofinansowanego

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś

Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z

Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na  przeprowadzenie:

1. Doradztwa zawodowego – diagnoza potrzeb i motywacji + IPD – dla 53 Uczestników Projektu(3 godz./osoba)

zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku”.

Dokumenty do pobrania:

31.05.2019

W związku z realizacją projektu nr POWR.01.03.01-00-0048/18 pt. ,,Pomorski sposób na pracę-wsparcie biernych zawodowo młodych niepełnosprawnych” dofinansowanego

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś

Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z

Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na  przeprowadzenie:

1. Doradztwa zawodowego – diagnoza potrzeb i motywacji + IPD – dla 7 Uczestników Projektu,

2. Warsztatów grupowych z doradcą 3dni x 6 godzin – dla 1 grupy (7 osób) Uczestników Projektu,

zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku”.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku

31.05.2019

„W związku z realizacją projektu nr POWR.01.03.01-00-0048/18 pt. ,,Pomorski sposób na pracę-wsparcie biernych zawodowo młodych niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie:

 1. Doradztwa zawodowego – diagnoza potrzeb i motywacji + IPD – dla 7 Uczestników Projektu,
 2. Warsztatów grupowych z doradcą 3dni x 6 godzin – dla 1 grupy (7 osób) Uczestników Projektu,

zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku”.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku

11.10.2018

W związku z realizacją projektu nr POWR.01.03.01-00-0048/18 pt. ,,Pomorski sposób na pracę-wsparcie biernych zawodowo młodych niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na usługi pośrednika pracy, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku wraz z załącznikami.

11.10.2018

W związku z realizacją projektu nr POWR.01.03.01-00-0048/18 pt. ,,Pomorski sposób na pracę-wsparcie biernych zawodowo młodych niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na usługi job coachingu, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku wraz z załącznikami.

11.10.2018

W związku z realizacją projektu nr POWR.01.03.01-00-0048/18 pt. ,,Pomorski sposób na pracę-wsparcie biernych zawodowo młodych niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na usługi doradztwa zawodowego, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku wraz z załącznikami.