Młodość! Aktywność! Praca! – pomorski program wsparcia młodych biernych zawodowo do 29. roku życia 

Fundacja Partycypacji Społecznej realizuje projekt „Młodość! Aktywność! Praca! – pomorski program wsparcia młodych biernych zawodowo do 29. roku życia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwota dofinansowania z UE:  945 201,31 zł

Celem projektu jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacjyjnej osób młodych (31K, 24M), w tym niepełnosprawnych i biernych zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt ma przyczynic się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych i zdobycia przez nich trwałego zatrudnienia.

Przedmiotem projektu jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacjyjnej osób młodych w tym niepełnosprawnych biernych zawodowo należących do gr NEET i zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru woj. pomorskiego, poprzez wzrost i trwałą integracje edukacyją i zawodową 31K i 24M w wieku 18-29 lat z rynkiem pracy.

Efektem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych i zdobycia przez minimum 39% uczestników z gr ON i 54% uczestników z pozostałej grupy trwałego zatrudnienia w okresie od 01.01.2019-31.12.2019.

Cel projektu

Kto może wziąć udział w projekcie ?

Projekt kierowany jest do:

 • Osób w wieku 15-29 lat,
 • Niepracujących,
 • Nieuczących się w trybie stacjonarnym,
 • Należących do grupy NEET, młodzież pozostacjąca poza sferą zatrudnienia i edukacji, czyli tych którzy jednocześnie nie uczą się, nie pracują ani nie przygotowują się do zawodu,
 • Z wykształceniem między innymi wyższym, średnim lub pomaturalnym,
 • Zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

Uczestnikami projektu są 31 K kobiet i 24 mężczyzn biernych zawodowo zamieszkujących woj. pomorskie, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu-tzw. młodzież NEET niezarejestrowane w urzędach pracy.

Wsparcie w ramach projektu uzyska:

 • 31K i 24M biernych zawodowo także z wykształceniem wyższym
 • 16K i 12M mieszkańcy miast średnich
 • 5K i 4M osoby niepełnosprawne

Uczestnikom projektu będzie przysługiwało wsparcie w postaci:

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • spotkania z Job coachem,
 • 6-miesięczny staż zawodowy (stypendium stażowe 1033,70 zł/miesiąc) + zwrot kosztów dojazdu na staż 100zł/miesiąc,
 • szkolenie zawodowe (stypendium szkoleniowe 813,92 zł),
 • ubezpieczenie NNW.

Co oferujemy uczestnikom projektu ?

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w projekcie ?

Osoby zainteresowane projektem, które spełniają wyżej wymienione warunki zapraszamy do kontaktu.

Biuro Fundacji Partycypacji Społecznej
ul. Przemysłowa 35 lokal 201
76-200 Słupsk
kom. 575 111 542
Tel. +48 733 764 222
Mail. slupsk@fundacja-spoleczna.pl
Oddział czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Skontaktuj się z Biurem Projektu!
Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU

12.03.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-22-0058/18 pt. ,,Młodość! Aktywność ! Praca! – pomorski program wsparcia młodych biernych zawodowo do 29 r.ż.” , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku:

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku recepcjonista Słupsk

24.02.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-22-0058/18 pt. ,,Młodość! Aktywność ! Praca! – pomorski program wsparcia młodych biernych zawodowo do 29 r.ż.” , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku:

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – realizacja szkoleń / kursów zawodowych

07.02.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-22-0058/18 pt. ,,Młodość! Aktywność ! Praca! – pomorski program wsparcia młodych biernych zawodowo do 29 r.ż.” , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku:

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – pomoc kuchenna z uprawnieniami energetycznymi oraz pracownik ds.rachunkowości i księgowości

23.01.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-22-0058/18 pt. ,,Młodość! Aktywność ! Praca! – pomorski program wsparcia młodych biernych zawodowo do 29 r.ż.” , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku:

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – kosmetyczka

03.01.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-22-0058/18 pt. ,,Młodość! Aktywność ! Praca! – pomorski program wsparcia młodych biernych zawodowo do 29 r.ż.” , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku:

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – pomoc kuchenna z uprawnieniami energetycznymi

03.01.2020

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-22-0058/18 pt. ,,Młodość! Aktywność ! Praca! – pomorski program wsparcia młodych biernych zawodowo do 29 r.ż.” , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku:

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – prac. ds. rachunkowości i księgowości

14.11.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-22-0058/18 pt. ,,Młodość! Aktywność ! Praca! – pomorski program wsparcia młodych biernych zawodowo do 29 r.ż.” , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania

Rozeznanie

29.10.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-22-0058/18 pt. ,,Młodość! Aktywność ! Praca! – pomorski program wsparcia młodych biernych zawodowo do 29 r.ż.” , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie

30.08.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-22-0058/18 pt. ,,Młodość! Aktywność ! Praca! – pomorski program wsparcia młodych biernych zawodowo do 29 r.ż.” , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie

26.07.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-22-0058/18 pt. ,,Młodość! Aktywność ! Praca! – pomorski program wsparcia młodych biernych zawodowo do 29 r.ż.” , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie

26.07.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-22-0058/18 pt. ,,Młodość! Aktywność ! Praca! – pomorski program wsparcia młodych biernych zawodowo do 29 r.ż.” , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie

25.06.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-22-0058/18 pt. ,,Młodość! Aktywność ! Praca! – pomorski program wsparcia młodych biernych zawodowo do 29 r.ż.” , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie

07.06.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-22-0058/18 pt. ,,Młodość! Aktywność ! Praca! – pomorski program wsparcia młodych biernych zawodowo do 29 r.ż.” , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie

31.05.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-22-0058/18 pt. ,,Młodość! Aktywność ! Praca! – pomorski program wsparcia młodych biernych zawodowo do 29 r.ż.” , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie

15.05.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-22-0058/18 pt. ,,Młodość! Aktywność ! Praca! – pomorski program wsparcia młodych biernych zawodowo do 29 r.ż.” , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku – pow. bytowski konstrukcyjno-budowlany

Rozeznanie rynku – pow. kościerski kosmetyczny

Rozeznanie rynku – pow. kościerski rachunkowość

Rozeznanie rynku – pow. chojnicki wózek widłowy

Rozeznanie rynku – pow. słupski wózek widłowy

Rozeznanie rynku – pow. kościerski rachunkowość

18.01.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-22-0058/18 pt. ,,Młodość! Aktywność ! Praca! – pomorski program wsparcia młodych biernych zawodowo do 29 r.ż.” , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradcy zawodowego, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie

18.01.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-22-0058/18 pt. ,,Młodość! Aktywność ! Praca! – pomorski program wsparcia młodych biernych zawodowo do 29 r.ż.” , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług pośrednika pracy, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie

18.01.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-22-0058/18 pt. ,,Młodość! Aktywność ! Praca! – pomorski program wsparcia młodych biernych zawodowo do 29 r.ż.” , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług job coachingu, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie