Dobra zmiana

Projekt „Dobra zmiana” jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa: 6 Rynek pracy. Działanie 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych. Wartość projektu: 1 990 661,76 zł, wkład UE: 1 692 062,49 zł.

Celem projektu Dobra zmiana jest udzielenie wartościowego wsparcia osobom, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Wsparcie psychologiczne, doradztwo, szkolenia i kursy zawodowe, pośrednictwo pracy pomagają w powrocie na rynek pracy.

Straciłeś pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy.  Zgłoś się do projektu!

Kto może wziąć udział w projekcie
Dobra zmiana?

Możesz wziąć udział w projekcie, jeżeli zostałeś zwolniony z pracy bez Twojej winy.  Na przykład:

 1. pracodawca zlikwidował Twoje stanowisko
 2. zakład pracy został zamknięty
 3. zmniejszono liczbę pracowników
 4. przebywasz obecnie na wypowiedzeniu i wiesz, że nie będziesz zatrudniony
 5. jesteś zagrożony zwolnieniem

Projekt kierowany jest do osób, które deklarują zamieszkanie  na terenie województwa wielkopolskiego.

W projekcie oferujemy Ci:

 • Darmowe kursy zawodowe – będziesz mógł podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zwiększyć szanse na przyszłe zatrudnienie.
 • Staże zawodowe – to szansa na zdobycie nowych doświadczeń zawodowych. Stażyści otrzymują stypendia stażowe w wysokości 997,40 złotych netto miesięcznie. Staże trwają 6 miesięcy.
 • Indywidualne doradztwo zawodowe – doświadczony doradca zawodowy pomoże Ci określić Twoje mocne i słabe strony oraz zaplanować dalsze działania, abyś jak najszybciej znalazł nową pracę.
 • Indywidualne pośrednictwo pracy – wykwalifikowany zespół rekruterów zajmie się poszukiwaniem pracy dla Ciebie.
 • Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – osoby, a w szczególności kobiety, zwolnione z pracy bez własnej winy, które zmagają się z niepełnosprawnościami, mają powyżej 50 lat lub bardzo niskie kwalifikacje zawodowe mogą ubiegać się o środki finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe na 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności.

Co daje udział w projekcie
Dobra zmiana?

Ile osób zostanie objętych wsparciem
w projekcie Dobra zmiana
?

Projekt planowany jest łącznie dla 140 osób, w tym 84 kobiet i 56 mężczyzn.

Przy czym:

 • 140 osób będzie miało indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.
 • 120 osób weźmie udział w kursach zawodowych oraz wsparcie w poszukiwaniu pracy
 • 80 osób ukończy staż zawodowy, za który otrzyma stypendium w wysokości 997,40 zł netto/miesięcznie. (Staż trwa 6 miesięcy).
 • 20 osób uzyska wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
 • 10 osób, które założą działalność gospodarczą otrzyma wsparcie pomostowe w postaci finansowej w wysokości 900,00zł/mies. przez 6 miesięcy

To proste! Wystarczy, że zapoznasz się z Regulaminem rekrutacji uczestników i wypełnisz Wstępny formularz rekrutacyjny-dobra zmiana. Wypełniony formularz trzeba dostarczyć do Biura projektu – mailowo lub osobiście.

Masz pytania?
Skontaktuj się z Biurem projektu Dobra zmiana:
ul. Polska 15, 60-163 Poznań
projekty@grupaprofesja.com
537 597 666

Chcesz wziąć udział w projekcie?

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU

21.12.2018

Informujemy, iż od momentu rozpoczęcia rekrutacji do dnia 21.12.2018 r. do projektu „Dobra zmiana” zostało przyjętych 107 osób.
Liczba osób, które mogą jeszcze wziąć udział w projekcie wynosi 33

19.07.2018

Informujemy, że limit miejsc dla osób, które chcą uzyskać  wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji został wyczerpany.

W projekcie na dzień 19.07.2018 r. bierze udział 49 osób, liczba wolnych miejsc: 91.

17.07.2018

Wyniki Komisji Oceny Wniosków z dnia 17.07.2018 r.

Lista rankingowa z dn. 17.07.2018

19.05.2018

Wyniki Komisji Oceny Wniosków Odwoławczych z dnia 09.05.2018 r.
OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o finansowe wsparcie pomostowe.
O dalszych czynnościach związanych z podpisywaniem umów, zostaną Państwo poinformowani mailowo lub telefonicznie.

30.04.2018

24.04.2018

Informujemy, iż dnia 30 kwietnia odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o wsparcie finansowe pomostowe. Po posiedzeniu KOW na stronie internetowej zamieszczona zostanie pierwsza lista rankingowa wniosków, które zakwalifikują  się do udzielenia wsparcia.

18.04.2018

Informujemy, iż do dnia 25 kwietnia 2018 r. do godz. 16:00 należy złożyć w biurze przy ul. Sieradzkiej 24 w Poznaniu Wnioski o  przyznanie środków finansowych. Wnioski wraz z kompletem załączników należy złożyć w 2 egzemplarzach. Dokumenty powinny być spięte i złożone w dwóch oddzielnych skoroszytach, według poniższej kolejności.

 • Wniosek o przyznanie środków finansowych
 • Zał. 1 Wzór Biznes plan
 • Zał. 2 Wniosek o pomostowe wsparcie finansowe
 • Zał. 3 Wzór zaświadczenia
 • Zał. 4 Wzór formularza pomocy de minimis
 • Zał. 5 Zestawienie otrzymanej pomocy de minimis.

06.04.2018

Wyniki Komisji Oceny Wniosków Odwoławczych z dnia 06.04.2018 r.
OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA Wniosków o przyznanie
środków na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o finansowe wsparcie pomostowe

O dalszych czynnościach związanych z podpisywaniem umów, zostaną Państwo poinformowani mailowo lub telefonicznie.

26.03.2018

Wyniki Komisji Oceny Wniosków z dnia 26.03.2018 r.
LISTA RANKINGOWA
dotyczy wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o finansowe wsparcie pomostowe.

19.03.2018

Informujemy, iż dnia 26 marca odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o wsparcie finansowe pomostowe. Po posiedzeniu KOW na stronie internetowej zamieszczona zostanie pierwsza lista rankingowa wniosków, które zakwalifikują  się do udzielenia wsparcia.

13.03.2018

Ważne informacje dla osób, które będą płatnikami podatku VAT
Zgodnie z otrzymanym pismem oraz rekomendacją Urzędu Marszałkowskiego, informujemy iż kwota dotacji wypłacana w ramach projektu „Dobra zmiana”, jest kwotą netto. Podatek VAT w przypadku osób, które są płatnikami VAT, nie jest kosztem kwalifikowalnym i nie może być sfinansowany ze środków pochodzących z dotacji.

26.02.2018

 Informujemy, iż do dnia 15 marca 2018r do godz. 16:00 należy złożyć w biurze przy ul. Sieradzkiej 24 w Poznaniu Wnioski o  przyznanie środków finansowych. Wnioski wraz z kompletem załączników należy złożyć w 2 egzemplarzach. Dokumenty powinny być spięte i złożone w dwóch oddzielnych skoroszytach, według poniższej kolejności. Wniosek o przyznanie środków finansowych Zał. 1 Wzór Biznes plan Zał. 2 Wniosek o pomostowe wsparcie finansowe Zał. 3 Wzór zaświadczenia Zał. 4 Wzór formularza pomocy de minimis Zał. 5 Zestawienie otrzymanej pomocy de minimis. Wszystkie wzory dokumentów można pobrać ze strony.

19.01.2018

OSTATECZNE LISTY RANKINGOWE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIE POMOSTOWEGO

Ocena Biznes Planów:

LISTA RANKINGOWA Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości

Rekrutacja

Informujemy, iż od momentu rozpoczęcia rekrutacji do końca 2017r. do projektu „Dobra zmiana” zostało przyjętych 10 osób. Zostało 130 wolnych miejsc.

Termin składania Biznes Planów

Informujemy, iż do dnia 15.01.2018r. do godz. 15:00 osoby, które ubiegają się o wsparcie finansowe na rozwój działalności gospodarczej muszą złożyć w 2 egzemplarzach Wniosek o przyznanie środków finansowych wraz z załącznikami.

Planowany termin posiedzenia Komisji Oceny Wniosków (KOW) to 19.01.2018r.

DOKUMENTY PROJEKTOWE