BYTÓW – NOWE SZANSE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA

Realizatorzy: Fundacja Partycypacji Społecznej w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce

Obszar realizacji: województwo pomorskie, powiat bytowski

Oferujemy: szkolenia, doradztwo, staże (stypendium 1228zł)

Zapraszamy do udziału w projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

Projekt skierowany jest do:

  • osób bezrobotnych,
  • w wieku powyżej 30 lat,
  • zamieszkałych na terenie powiatu bytowskiego.

Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu oferujemy:

  • płatny 5-miesięczny staż zawodowy (stypendium 1228 zł miesięcznie netto),

  • wsparcie indywidualne z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym, psychologiem, coachem,

  • warsztaty grupowe,

  • zwrot kosztów dojazdu na staż,

  • bezpłatne szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe 325 zł).

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.