Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska

Fundacja Partycypacji Społecznej realizuje projekt „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska”.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja.

Kwota dofinansowania: 1 704 264,55 zł.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i edukacyjno-zawodowa uczestników projektu oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia. Wsparciem objętych zostanie 180 osób korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, w wieku 18 – 64 zamieszkałych na terenie województwa Wielkopolskiego (wybrane powiaty) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osoby niepełnosprawne.

Cel projektu

Kto może wziąć udział w projekcie ?

Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców Wielkopolski z powiatów:  gnieźnieńskiego, kolskiego, , konińskiego, słupeckiego, tureckiego, wrzesińskiego; w wieku od 18 do 64 lat, bezrobotnych lub biernych zawodowo, którzy korzystają lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.

Projekt obejmuje udział 180 osób niepracujących (113 Kobiet i 67 Mężczyzn), w tym:

 • 27 os bezrobotnych z 3 profilem
 • 153 osób biernych zawodowo
 • 18 osób niepełnosprawnych
 • 90 POPŻ
 • 36 os spełniających przesłankę wielokrotnego wykluczenia

W ramach projektu każdy z uczestników otrzyma wsparcie indywidualne w postaci spotkań:

 • z doradcą zawodowym (3 godz. ) i psychologiem (3 godz.)

oraz wsparcie grupowe:

 • trening aktywizacyjno-motywacyjny (2 dni)
 • trening kompetencji i umiejętności (3 dni)

Ponadto:

 • 70 uczestników weźmie udział w warsztatach plastycznych.
 • 90 uczestników zrealizuje przynajmniej jeden kurs zawodowy
 • 90 uczestników skorzysta z pośrednictwa pracy.
 • 180 uczestników zrealizuje 3 mies. staż zawodowy.

Co oferujemy uczestnikom projektu ?

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w projekcie ?

Osoby zainteresowane projektem, które spełniają wyżej wymienione warunki zapraszamy do kontaktu.

Biuro Fundacji Partycypacji Społecznej
ul. Sieradzka 4 c
60-163 Poznań

+48 61 662 11 60

537 597 666

projekty-wlkp@fundacja-spoleczna.pl

Skontaktuj się z Biurem Projektu!
Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU

08.09.2020

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0017/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, Beneficjent zamieszcza harmonogram wsparcia: „Magazynier z obsługą programu Excel” (Zadanie 6)

Dokumenty do pobrania

Kurs zawodowy: „Magazynier z obsługą programu Excel” (Konin)

07.09.2020

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0017/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, Beneficjent zamieszcza harmonogram wsparcia: kurs komputerowy (Zadanie 6)

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram wsparcia – Kurs komputerowy podstawowy (Września)

25.08.2020

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.07.01.02-30-0017/17 pt. “Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie: 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi przeprowadzenia kursów zawodowych: Kurs komputerowy – podstawowy oraz Kurs komputerowy – Excel, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku: Kurs komputerowy – podstawowy” oraz „Kurs komputerowy Excel”

20.08.2020

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.07.01.02-30-0017/17 pt. “Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie: 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi: przeprowadzenie kursów zawodowych z egzaminem zewnętrznym, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – kursy zawodowe z egzaminem zewnętrznym magazynier; opiekun; pracownik gospodarczy

15.08.2020

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.07.01.02-30-0017/17 pt. „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie: 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi: Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne – Ind. spotkania z Psychologiem oraz Indywidualne konsultacje z Pośrednikiem Pracy, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – Psycholog oraz Pośrednik pracy

10.03.2020

Dotyczy realizacji projektu pn. Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska, Nr RPWP.07.01.02-30-0017/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe

Beneficjent aktualizuje harmonogram wsparcia: Staże zawodowe

 

Harmonogram wsparcia – Staże zawodowe

23.12.2019

Dotyczy realizacji projektu pn. Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska, Nr RPWP.07.01.02-30-0017/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe,

Beneficjent aktualizuje harmonogram wsparcia: Staże zawodowe

 

Harmonogram wsparcia – Staże zawodowe

14.08.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.07.01.02-30-0017/17 pt. „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie: 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na organizację kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie

18.07.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.07.01.02-30-0017/17 pt. „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie: 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na organizację kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie

28.05.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.07.01.02-30-0017/17 pt. „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie: 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na organizację kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie

24.05.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.07.01.02-30-0017/17 pt. „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie: 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na organizację kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie

21.05.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.07.01.02-30-0017/17 pt. „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie: 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na organizację kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie

07.05.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.07.01.02-30-0017/17 pt. „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie: 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na organizację kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie

09.04.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.07.01.02-30-0017/17 pt. „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie: 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na organizację kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie

03.04.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.07.01.02-30-0017/17 pt. „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie: 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na organizację kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie

22.03.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.07.01.02-30-0017/17 pt. „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie: 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na organizację kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie

Rozeznanie

11.03.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.07.01.02-30-0017/17 pt„Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie: 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na organizację kursów zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku kursy zawodowe Konin

26.02.2019

W związku z realizacją Nr RPWP.07.01.02-30-0017/17 pt„Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na zakup wraz z dostarczeniem materiałów plastycznych i artystycznych na plastyczne warsztaty integracyjne w ramach Aktywizacji Społecznej dla 70 Uczestników projektu, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku

18.02.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPWP.07.01.02-30-0017/17 pt„Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie: 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług cateringowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku

01.02.2019

W związku z realizacją Nr RPWP.07.01.02-30-0017/17 pt„Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług cateringowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie – rozeznanie rynku, cenowe – usługi cateringowe

01.02.2019

W związku z realizacją Nr RPWP.07.01.02-30-0017/17 pt„Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na wynajem sal.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie – rozeznanie rynku, cenowe – wynajem sal

25.01.2018

W związku z realizacją Nr RPWP.07.01.02-30-0017/17 pt„Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradztwa zawodowego, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Rozeznanie rynku – doradca zawodowy