Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego

„Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców wojwództwa dolnośląskiego.” Nr RPDS.09.01.01-02-0050/18 to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja. Realizatorem projektu jest Fundacja Partycypacji Społecznej.

Wartość dofinansowania z UE:  934 466,00 zł

Chcemy pomóc osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, bezrobotnym i biernym zawodowo, które mieszkają na terenie województwa dolnośląskiego. Poprzez cykl szkoleń i warsztatów, spotkania z psychologiem oraz doradcą zawodowym, pomoc w organizacji stażu pomagamy uczestnikom projektu w podjęciu zatrudnienia.

Stać Cię na rozwój!

Kto może wziąć udział w projekcie

Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego

Projekt kierowany jest do mieszkańców województwa dolnośląskiego*:

 • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • biernych zawodowo lub bezrobotnych (zarejestrowanych lub nie w Urzędzie Pracy)
 • niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy
 • w wieku od 18 do 64 lat
 • nie uczących się dzienne, nie uczestniczących w żadnych szkoleniach czy kursach

*osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu przepisów kodeksu Cywilnego

Do projektu przyjętych zostanie łącznie 100 uczestników.

W ramach udziału w projekcie uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

 • indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, dzięki którym wypracowane zostaną indywidualne ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej;
 • grupowe warsztaty integracyjne
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy
 • szkolenia/kursy zawodowe
 • 3-miesięczny płatny staż

Jakie wsparcie mogą otrzymać uczestnicy projektu
Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego?

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w projekcie
Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego

Aby wziąć udział w projekcie należy spełniać poniższe kryteria:

 • miejsce zamieszkania na terenie województwa dolnośląskiego
 • do projektu mogą aplikować osoby bierne zawodowo (nie pracujące, nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy, nie uczące się w trybie dziennym) w wieku od 18 do 64 lat.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres wroclaw@fundacja-spoleczna.pl

Na wszystkie Państwa pytania odpowie Koordynator projektu,
tel.: 733 632 444  lub 575 111 926
e-mail: wroclaw@fundacja-spoleczna.pl

Masz pytania dotyczące projektu
Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego?
Skontaktuj się z nami!

HARMONOGRAMY

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ -AKTUALIZACJA

Harmonogramy szkoleń – listopad – aktualizacja  

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ

Harmonogramy szkoleń 23.06.2020

HARMONOGRAM PRZEBIEGU PROJEKTU
Grupa I

Harmonogramy grupa 1

HARMONOGRAM PRZEBIEGU PROJEKTU
Grupa II

Harmonogramy grupa 2

HARMONOGRAM PRZEBIEGU PROJEKTU
Grupa III

Harmonogramy grupa 3

HARMONOGRAM PRZEBIEGU PROJEKTU
Grupa IV

Harmonogram grupa 4

HARMONOGRAM PRZEBIEGU PROJEKTU
Grupa V

Harmonogram grupa 5

HARMONOGRAM PRZEBIEGU PROJEKTU
Grupa VI

Harmonogramy grupa 6

HARMONOGRAM PRZEBIEGU PROJEKTU
Grupa VII

Harmonogramy grupa 7

HARMONOGRAM PRZEBIEGU PROJEKTU
Grupa VIII

Harmonogramy grupa 8

HARMONOGRAM PRZEBIEGU PROJEKTU
Grupa IX

Harmonogramy grupa 9 

Harmonogramy grupa 9 – Aktualizacja – Plus osoby dodatkowe

HARMONOGRAM PRZEBIEGU PROJEKTU
Grupa X

Harmonogram grupa 10

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU

Drodzy Uczestnicy/Uczestniczki

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, spowodowaną wirusem COVID 19 i w trosce o bezpieczeństwo zarówno naszych uczestników jak i kadry, informujemy, że nastąpiły zmiany organizacyjne w sposobie działania Fundacji.

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa, dostosowaliśmy się do zaleceń WHO i Ministerstwa Zdrowia, zmieniając terminy realizacji zajęć lub proponując Państwu inną ich formę (z wykorzystaniem narzędzi on-line). Jednocześnie zapewniamy, że wszystkie zajęcia, które zostały aktualnie zawieszone odbędą się w późniejszym terminie.

Informujemy, iż nie odnotowaliśmy dotychczas żadnego przypadku zachorowania wśród uczestników ani wśród pracowników Fundacji i podjęte kroki są działaniami prewencyjnymi.

Zachęcamy, aby w najbliższym czasie skupili się Państwo na zdrowiu swoim jak i najbliższych i wykorzystali ten czas jako moment do odpoczynku psychicznego, fizycznego i samorozwoju.

W razie potrzeby nasi pracownicy pełnią dyżury telefoniczne, w przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorami poszczególnych projektów (mail lub telefon).

Działalność biur została ograniczona dla bezpieczeństwa kadry (w biurach pełnione są dyżury – jednak prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa i skorzystanie z kontaktu telefonicznego).

12.03.2021

W związku z prowadzoną procedurą Rozeznania rynku w ramach projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18 pt. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno – zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa 9: Włączenie społeczne; Działanie 9.1: Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.1: Aktywna integracja – konkursy horyzontalne; zapraszamy do składania ofert na realizację usług doradztwa zawodowego oraz poradnictwa psychologicznego zgodnie z poniższą specyfikacją:

Rozeznanie rynku – doradca zawodowy

Rozeznanie rynku – psycholog

12.03.2021

W związku z realizacją projektu, zapraszamy Państwa do składania ofert na realizację szkolenia zawodowego w ramach projektu „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Rozeznanie – pracownik gospodarczy z elementami komputera

12.03.2021

W związku z realizacją projektu, zapraszamy Państwa do składania ofert na realizację plastycznych warsztatów integracyjnych w ramach projektu „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Rozeznanie- warsztaty plastyczne 12.03.2021 – grupa 2

04.01.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Rozeznanie – kurs barberski z elementami komputera

12.11.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Rozeznanie – e-marketing z egzaminem kwalifikacyjnym

12.11.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Rozeznanie- Kurs obsługi klienta z elementami masażu i egzaminem Eccc

12.11.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Rozeznanie – pracownik biurowy z elementami kadr i płac

09.11.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Rozeznanie – kadry i płace

04.11.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Rozeznanie – e-marketing z egzaminem kwalifikacyjnym

12.10.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Rozeznanie – pracownik biurowy z kursem komputerowym

09.10.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Rozeznanie – e-marketing z egzaminem kwalifikacyjnym

29.09.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Rozeznanie – warsztaty plastyczne – grupa nr 2

19.08.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Rozeznanie – warsztaty plastyczne

28.05.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Rozeznanie – kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i komputera

22.05.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Rozeznanie – e-marketing z egzaminem kwalifikacyjnym

06.05.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Rozeznanie – pracownik biurowy z kursem komputerowym

20.04.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku.

Rozeznanie – pracownik biurowy z kursem komputerowym

23.03.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

 

Rozeznanie zarządzanie zespołem

Rozeznanie – sterylizacja narzędzi

23.03.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

 

Rozeznanie warsztaty plastyczne

19.03.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

 

Rozeznanie wizażu

04.03.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Kurs przedstawiciela handlowego – Wrocław

28.02.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

 

Rozeznanie kurs przedstawiciela handlowego

27.02.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

 

Rozeznanie kurs obsługi klienta z obsługą kasy fiskalnej

20.02.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

 

Rozeznanie kurs biurowy z obsługą komputera

05.02.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

 

Rozeznanie kurs biurowy z obsługą komputera

20.01.2020

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

 

Rozeznanie kurs biurowy z obsługą komputera

12.12.2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

 

Rozeznanie kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej

Rozeznanie kurs stylizacji paznokci

Rozeznanie kurs fryzjerski

Rozeznanie kurs biurowy z obsługą komputera

09.12.2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – Przedstawiciel handlowy

13.11.2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – kurs biurowy z obsługą komputera

13.11.2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – kurs stylizacji paznokci

12.11.2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – kurs stylizacji paznokci

31.10.2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – Kurs stylizacji paznokci (specjalistyczny)

22.10.2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – kurs biurowy z obsługą komputera

21.10.2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej

21.10.2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – kurs fryzjerski

21.10.2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – kurs opiekuna osób zależnych

21.10.2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – kurs stylizacji paznokci

21.10.2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – kurs florystyczny

21.10.2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – kurs prawo jazdy kat. E

21.10.2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – kurs grafiki komputerowej

21.10.2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – Kurs pracownika biurowego z obsługą komputera

18.10.2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie

17.10.2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr Projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18. Szczegóły zostały opisane w treści Rozeznania rynku

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – kurs księgowości 

03.09.2019

W związku z realizacją projektu „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno – zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” nr projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania: 9.1 Aktywna integracja, Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne. Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu zawodowego: podstawy obsługi komputera, MS Office ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel. Szczegóły znajdują się w Rozeznaniu Rynku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie

13.08.2019

W związku z prowadzoną procedurą Rozeznania rynku w ramach projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18 pt. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno – zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa 9: Włączenie społeczne; Działanie 9.1: Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.1: Aktywna integracja – konkursy horyzontalne; zapraszamy do składania ofert na realizację usług doradztwa zawodowego zgodnie z poniższą specyfikacją:

Zadanie 1 – Identyfikacja potrzeb grupy docelowej

Psycholog specjalista ds. identyfikacji potrzeb grupy docelowej 10 grup x 10 godzin

Realizacja zadania na zasadzie wolontariatu – nie przewiduje się za nie wypłaty wynagrodzenia.

Zadanie 2 – Wsparcie grupowe – treningi z psychologiem oraz doradcą zawodowym

a) Trening aktywizacyjno – motywacyjny oraz grupowe poradnictwo psychologiczne (2 dni x 6 godzin x 10 grup = 120 godzin)

b) Trening kompetencji i umiejętności społecznych (2 dni x 6 godzin x 10 grup = 120 godzin)

Szczegóły znajdują się w treści Rozeznania rynku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie

09.08.2019

W związku z prowadzoną procedurą Rozeznania rynku w ramach projektu RPDS.09.01.01-02-0050/18 pt. „Właściwą drogę musisz wybrać Ty! Projekt aktywizacji społeczno – zawodowej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020:

Oś Priorytetowa 9: Włączenie społeczne; Działanie 9.1: Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.1: Aktywna integracja – konkursy horyzontalne; zapraszamy do składania ofert na realizację usług doradztwa zawodowego zgodnie z poniższą specyfikacją:

Zadanie 1 – Wsparcie psychospołeczne – spotkania indywidualne z psychologiem oraz doradcą zawodowy

Doradca zawodowy – zajęcia indywidualne (3 godz. x 100 osób = 300 godz.)

Zadanie 2 – Wsparcie grupowe – treningi z psychologiem oraz doradcą zawodowym

Doradca zawodowy – warsztat (1 dzień x 6 godzin x 10 grup = 60 godzin)

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie