Systemic Age Management

Projekt „Systemic Age Management” nr POWR.04.03.00-00-0029/20 realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

dofinansowanie: 2 090 778,89 PLN

okres realizacji: 2021-07-01 do 2023-06-30

obszar realizacji: cała Polska

Cel projektu

Wypracowanie we współpracy ponadnarodowej rozwiązania SAM dotyczącego zarządzania wiekiem w MMŚP oraz promowania kształcenia przez całe życie wśród osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym, które zostanie wdrożone do praktyki 40 podmiotów uczestniczących w projekcie oraz do programu szkoleniowego FPS działania.

Grupa docelowa

1) Użytkownicy rozwiązania – właściciele MMŚP, menadżerowie, kierownicy, pracownicy działów HR w MMŚP z sektora przetwórstwa przemysłowego, handlu i usług – 40 pracowników na etapie testowania + 80 pracowników na etapie wdrażania.

2) Odbiorcy rozwiązania – pracownicy w wieku przedemerytalnym i emerytalnym, zatrudnieni w MMŚP, w tym: specjaliści, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, technicy i średni personel, pracownicy usług i sprzedawcy – min. 180 pracowników na etapie testowania.

Rozwiązania SAM

Rozwiązanie SAM wypracowane w proj. obejmuje dwa modele (ścieżki wsparcia):

 1. model wsparcia pracodawców w zakresie zarządzania wiekiem i zarządzania różnorodnością w MMŚP, określający cele, metody i narzędzia strategii zarządzania, onboardingu, reskillingu i mentoringu ukierunkowanych na pracowników 55+. Dzięki modelowi możliwe jest wprowadzenie zmian organizacyjnych w firmie w celu kształtowania odpowiednich warunków pracy i utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym;
 2. model wsparcia pracowników 55+ określający cele, metody i narzędzia identyfikacji własnych zasobów i aspektów rozwoju własnej kariery oraz obszarów doskonalenia kompetencji zawodowych. Dzięki modelowi możliwe jest przygotowanie pracowników 55+ do pozostania na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Rezultaty

 • Onboarding – wypracowanie strategii umożliwiających wdrażania i utrzymanie pracowników 55+ w firmie
 • Kształcenie, szkolenie i uczenie się – wypracowanie metod i narzędzi projektowania szkoleń dla pracowników 55+, a także wypracowanie strategii transferu wiedzy w firmie (strategii LLL, zarządzania wiedzą, organizacja ucząca się)
 • Rozwój kariery pracowników – planowanie form wsparcia adekwatnych do potrzeb pracowników 55+
 • Reskilling – wypracowanie strategii umożliwiających wykorzystanie potencjału pracowników 55+, adaptację do zmian, przesunięcia między stanowiskami, zmianę stanowiska pracy adekwatnie do możliwości pracownika i potrzeb firmy
 • Mentoring i planowania sukcesji – tworzenia strategicznych partnerstw mentoringowych między pracownikami w różnym wieku
 • Elastyczne formy pracy i zatrudnienia – opracowanie metod i narzędzi organizacji pracy w niepełnym wymiarze oraz pracy zdalnej dostosowanych do możliwości pracowników 55+
 • Ergonomia miejsca pracy – metody projektowania zmian na stanowisku pracy, bardziej dostosowanych do potrzeb pracowników 55+
 • Promocja i ochrona zdrowia – opracowanie programów profilaktyki zdrowotnej w uwzględnieniem potrzeb pracowników 55+ w tym zakresie
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji – wypracowanie narzędzi polityki informacyjnej zarządzania wiekiem oraz programu szkolenia antydyskryminacyjnego

Partnerzy

Partner wiodący: Fundacja Partycypacji Społecznej

ul. Polska 15, 60 – 595 Poznań, Polska

https://www.fundacja-spoleczna.pl/

 

Partner krajowy: Rehasport Clinic

Ul. Górecka 30, 60-201 Poznań

www.rehasport.pl

 

Partner Ponadnarodowy: VsI Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras

Ezero 8-124, 77141 Szwale, Litwa

www.zispb.lt

 

Partner Ponadnarodowy: Grone-Bildungszentren NRW gGmbH gemeinntzig

Kampstrase 38, 44137 Dortmund, Niemcy

https://www.grone.de

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Biuro projektu „Systemic Age Management”

ul. Polska 15, 60-595 Poznań

Telefon:  +48 61 662 11 60, 577 666 148

E-mail: biuro@fundacja-spoleczna.pl

Zgłoś swoją firmę do projektu

Osiągnięcie wieku przedemerytalnego i emerytalnego wcale nie musi oznaczać, że czas zakończyć karierę zawodową. Wręcz przeciwnie! Doceniając doświadczenie pracowników, warto wyposażyć ich w nowy zestaw umiejętności i wspólnie cieszyć się dłuższą współpracą. Wystarczy tylko trochę chęci i głowa otwarta na naukę.

Jeśli Twoja firma też wychodzi z takiego założenia, wypełnij formularz kontaktowy i dołącz do projektu.

Dokumenty rekrutacyjne:

regulamin uczestnictwa

oświadczenie uczestnika 

porozumienie o współpracy

umowa uczestnictwa w projekcie

formularz, załącznik nr 1

oświaczenie, załącznik nr 2

Dokumenty rekrutacyjne z powiększoną czcionką:
regulamin uczestnictwa – powiększona czcionka
oświadczenie uczestnika – powiększona czcionka
porozumienie o współpracy – powiększona czcionka
umowa uczestnictwa w projekcie – powiększona czcionka
formularz, załącznik nr 1 – powiększona czcionka
oświadczenie, załącznik nr 2 – powiększona czcionka

Zgłoś swoją firmę do projektu

Osiągnięcie wieku przedemerytalnego i emerytalnego wcale nie musi oznaczać, że czas zakończyć karierę zawodową. Wręcz przeciwnie! Doceniając doświadczenie pracowników, warto wyposażyć ich w nowy zestaw umiejętności i wspólnie cieszyć się dłuższą współpracą. Wystarczy tylko trochę chęci i głowa otwarta na naukę.

Jeśli Twoja firma też wychodzi z takiego założenia, wypełnij formularz kontaktowy i dołącz do projektu.

Uzupełnienie i wysłanie powyższego formularza oznacza zgodę na przetwarzanie przez Fundację Partycypacji Społecznej Państwa danych osobowych zawartych w formularzach i załączonych dokumentach w celu rekrutacji na potrzeby projektu „Systemic Age Management” organizowanego przez Fundację Partycypacji Społecznej, a także realizacji wyżej wymienionego projektu. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Partycypacji Społecznej z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ul. Sieradzkiej 4c.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą/będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą/będą przekazywane do państwa trzeciego. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Inspektor Ochrony Danych
Email: iod@grupaprofesja.com

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

ROZEZNANIA RYNKU

07.09.2022

Rozeznanie rynku tłumaczenia

W ramach realizacji projektu „Systemic Age Management” zapraszamy do składania ofert na świadczenia usług w zakresie tłumaczenia specjalistycznego pisemnego oraz konsekutywnego, zgodnie z przedmiotem poniższego rozeznania.

Rozeznanie rynku tłumaczenia specjalistyczne

3.02.2023

Za nami dwa dni warsztatów ”Neuroaktywizacja i promocja zdrowia”. Warsztaty zostały poprowadzone przez Partnera Rehasport Clinic, w ramach projektu SYSTEMIC AGE MANAGMENT (SAM). Oprócz części wykładowej odbyły się również zajęcia ruchowe. Uczestnicy poznali podstawowe założenia dotyczące promocji zdrowia.

Poprzedni
Następny