Opis

Realizator: Fundacja Partycypacji Społecznej + Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo Techniczne; Ośrodek Szkoleniowy – Szkoła Biznesu Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Termin realizacji: 01.03.2017 – 31.03.2018

Obszar realizacji: powiat chojnicki, powiat człuchowski

Oferujemy: kursy, szkolenia (stypendium szkoleniowe 223zł), staż (stypendium 1250zł/mc)

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób dotkniętych i/lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika projektu.

Formy wsparcia

W ramach projektu uczestnicy otrzymają:

  • indywidualne doradztwo zawodowe (3 godziny/uczestnika),
  • indywidualne spotkania z psychologiem (2 godziny/uczestnika),
  • indywidualne spotkania z prawnikiem (1 godzina/uczestnika),
  • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (min. 2 godziny/uczestnika),
  • warsztaty grupowe: Rozwój kompetencji osobistych, społecznych oraz zdrowie emocjonalne (3 dni),
  • warsztaty grupowe: Techniki aktywnego poszukiwania pracy (2 dni),
  • warsztaty grupowe: Integracja społeczna i animacja środowiskowa (1 dzień),
  • szkolenia i kursy zawodowe (stypendium szkoleniowe 223zł),
  • 5-miesięczny staż zawodowy (stypendium stażowe 1250zł/miesiąc) + zwrot kosztów dojazdu na staż 100zł/miesiąc.

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 574 741 888 lub 603 941 870 lub wysyłając e-mail: chojnice@fundacja-spoleczna.pl