Razem możemy więcej!

Fundacja Partycypacji Społecznej w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Chojnicach
realizuje projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość dofinansowania 940 498,65 zł.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Projekt jest skierowany do 66 osób (35K/31M) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, zamieszkujących na terenie powiatów chojnickiego i człuchowskiego.

Cel projektu

Kto może wziąć udział w projekcie ?

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo,
 • o niskim poziomie wykształcenia oraz braku kwalifikacji zawodowych,
 • zamieszkujące (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, a więc uczące się, pracujące lub zamieszkujące) na terenie powiatów chojnickiego i człuchowskiego w następujących gminach:
 • Konarzyny,
 • Chojnice
 • Brusy,
 • Czersk,
 • Koczała,
 • Przechlewo,
 • Człuchów,
 • Czarne,
 • Debrzno,
 • Rzeczenica.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają:

 • indywidualne spotkania ze specjalistą ds. identyfikacji potrzeb grupy docelowej,
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • indywidualne spotkania z psychologiem,
 • indywidualne spotkania z prawnikiem,
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
 • warsztaty grupowe: Rozwój kompetencji osobistych, społecznych oraz zdrowie emocjonalne,
 • warsztaty grupowe: Techniki aktywnego poszukiwania pracy,
 • warsztaty grupowe: Integracja społeczna i animacja środowiskowa,
 • wolontariat grupowy,
 • szkolenia i kursy zawodowe,
 • 6-miesięczny staż zawodowy (stypendium stażowe 1033,70 zł/miesiąc) + zwrot kosztów dojazdu na staż,
 • ubezpieczenie NNW.

Co oferujemy uczestnikom projektu ?

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w projekcie ?

Osoby zainteresowane projektem, które spełniają wyżej wymienione warunki zapraszamy do kontaktu.

Fundacja Partycypacji Społecznej 

Telefon: +48 733 222 736
Telefon: +48 603 941 870
Telefon: +48 574 741 888
e-mail: chojnice@fundacja-spoleczna.pl

Adres siedziby głównej
ul. Przemysłowa 35
lokal 201
76-200 Słupsk
Oddział czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Skontaktuj się z Biurem Projektu!
Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

DOKUMENTY DO POBRANIA

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU

05.11.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0037/17 pt. „Razem możemy więcej!”  , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – sprzedawca

05.11.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0037/17 pt. „Razem możemy więcej!”  , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – pracownik biurowy

26.07.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0037/17 pt. „Razem możemy więcej!”  , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie

12.07.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0037/17 pt. „Razem możemy więcej!”  , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – pomoc kuchenna

Rozeznanie – pracownik gospodarczy

07.06.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0037/17 pt. „Razem możemy więcej!”  , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania: 

Rozeznanie

28.05.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0037/17 pt. „Razem możemy więcej!”  , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na realizację szkoleń/kursów, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania: 

Rozeznanie

18.01.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0037/17 pt. „Razem możemy więcej!”  , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na usługi psychologa, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:  

Rozeznanie rynku – psycholog

18.01.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0037/17 pt. „Razem możemy więcej!”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradcy zawodowego, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania: 

Rozeznanie rynku – doradca zawodowy