Cel projektu grantowego: wypracowanie we współpracy z partnerem ponadnarodowym i wdrożenie do realizacji nowego narzędzia psychometrycznego.

Cel zostanie zrealizowany przez: wspólne z partnerem wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań

 

Nowe rozwiązanie „Psychometria w identyfikacji kompetencji zawodowych osób bez zatrudnienia” zostanie wprowadzone w praktyczną działalność Fundacji, w ramach projektów aktywizacyjnych nastawionych na przeciwdziałanie zjawiskom ubóstwa, wykluczenia społecznego i zawodowego osób z grup defaworyzowanych (osób bezrobotnych/ biernych zawodowo, niepełnosprawnych, kobiet, osób w wieku powyżej 50 roku życia). Innowacyjne narzędzie umożliwi pogłębioną diagnostykę predyspozycji zawodowych oraz umiejętności adaptacji w środowisku pracy, osób aktywizowanych w projekcie. Dzięki niemu, poszerzone zostanie wsparcie psychologiczne i usługi pośrednictwa pracy,  ukierunkowane na zwiększenie możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych, aktywizowanych społecznie i zawodowo.

Zostanie ono odpowiednio zaadoptowane na podstawie informacji, pozyskanych od specjalistów doświadczonych w kwestii stosowania psychometrii w diagnostyce predyspozycji zawodowych.

 

Wypracowane wraz z partnerem nowe narzędzie psychometryczne:

  • ma szanse stać się elementem wspierającym prace psychologów, doradców zawodowych, inne osoby i instytucje mające kontakt z osobami wykluczonymi
  • może być stosowane w procesach rekrutacji na różne stanowiska pracy
  • może zostać wykorzystane jako element doradztwa zawodowego dla osób dorosłych i młodzieży
  • pozwoli na zdiagnozowanie wcześniej nie odkrytych deficytów i wskaże obszary do rozwoju osobistego pracownika wykluczonego zawodowo

 

Okres realizacji projektu grantowego: 2020-06-01 do 2021-03-31

Obszar realizacji projektu grantowego: województwo pomorskie

 

Project realizowany w partnerstwie:

Fundacja Partycypacji Społecznej – Lider projektu

i

Stichting for Education on Agility Liberating Structures – Partner projektu z Holandii

 

Grupa docelowa: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 18-64 lata, które ze względu na sytuację zawodową i osobistą są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznozawodowym.

osób niepełnosprawnych, z ograniczeniami psychofizycznymi, szczególnie dotkniętymi wykluczeniem zawodowym.

 

Narzędzie psychometryczne:

Rozumiane jako baza testów psychologicznych, zostanie przeznaczone do diagnostyki predyspozycji zawodowych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.

 

Działania podejmowane w ramach projektu:
Rozwiązanie będzie wypracowywane w ścisłej współpracy z partnerem ponadnarodowym, w szczególności w formie programu warsztatów i sesji indywidualnych.

 

Rozwiązanie będzie składać się z następujących elementów:

– program szkoleń dla prowadzących aktywizację zawodową z użyciem psychometrii,

– program warsztatów grupowych z użyciem psychometrii,

– program sesji indywidualnych z użyciem psychometrii,

– rekomendacje dotyczące zastosowania psychometrii jako nowej metody aktywizacji zawodowej.

 

Testowanie innowacyjnej metody:

Rozwiązanie zostanie przetestowane na 2 grupach po 10 osób z grupy osób aktywizowanych zawodowo.

 

O partnerze międzynarodowym:

 

Nazwa: Stichting for Education on Agility Liberating Structures

Adres: Kingsfordweg 151

Amsterdam 1043GR,  Holandia

Strona internetowa: www.brickme.org

 

Posiadają doświadczenie przy opracowywaniu programu szkoleniowego obejmującego różne innowacyjne metodologie stosowane w rozwoju usług, takie jak Lego Serious Play, Design Thinking, Liberating Structures, Business Agility, Business Model Canvas, Gamification, Responsive web, Big Data, Hero’s Journey. Współpracują z wieloma krajami z całej Europy.

Tworzą projekty walczące z wykluczeniem społecznym, rozwijaniem umiejętności miękkich i twardych.

Daniel Weiss – coach, mentor projektowania biznesowego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, tworzeniu narzędzi, warsztatów na terenie całej Europy.  Tworzy projekty unijne, Erasmus +, angażując się w opracowywanie metodologii i systemów edukacyjnych.  Autor książek o rozwoju osobistym.

Partner posiada również stronę internetową: www.brickme.org oraz jest aktywny w mediach społecznościowych:

https://nl.pinterest.com/BRICKmehands/

Poprzedni
Następny