Opis Projektu

Projekt „Młodość! Aktywność! Praca! – pomorski program wsparcia młodych biernych zawodowo do 29. r.ż. – II edycja” Nr projektu: POWR.01.02.01-22-0040/19

Celem projektu jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (39K, 31M), w tym osób z niepełnosprawnością i biernych zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt ma przyczynić się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych i zdobycia przez nich trwałego zatrudnienia.

Przedmiotem projektu jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych w tym niepełnosprawnych biernych zawodowo należących do gr NEET i zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru woj. pomorskiego, poprzez wzrost i trwałą integracje edukacyjną i zawodową 39K i 31M w wieku 15-29 lat z rynkiem pracy.

Efektem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych i zdobycia przez minimum 42% uczestników z gr ON i 57% uczestników z pozostałej grupy trwałego zatrudnienia w okresie od 01.01.2020-31.12.2020.

Uczestnikami projektu jest 39K i 31M biernych zawodowo zamieszkujących woj. pomorskie, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu-tzw. młodzież NEET niezarejestrowane w urzędach pracy.

Wsparcie w ramach projektu uzyska:

 • 39K i 31M biernych zawodowo
 • 20K i 16M mieszkańcy miast średnich (Słupsk, Bytów, Lębork, Chojnice)
 • 6K i 5M osoby niepełnosprawne

Efektem projektu jest również udzielenie wsparcia doradczego, motywacyjno-zawodowego, pośrednictwa pracy, aktywizacji zawodowej oraz staży trwających średnio 3 miesiące.

Uczestnicy projektu uzyskają stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże.

– wartość projektu, 992 103,88 zł

– wkład Funduszy Europejskich, 793 683,10 zł

Realizacja projektu

DO KOGO JEST SKIEROWANY?

 • Osób w wieku 15-29 lat,
 • Niepracujących,
 • Nieuczących się w trybie stacjonarnym,
 • Należących do grupy NEET, młodzież pozostająca poza sferą zatrudnienia i edukacji, czyli tych którzy jednocześnie nie uczą się, nie pracują ani nie przygotowują się do zawodu,
 • Zamieszkałych na terenie wybranych powiatów województwa pomorskiego: bytowski, chojnicki, słupski, lęborski.

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie od 01.2020r. do 05.2020r.

Przyjmowanie zgłoszeń następuje poprzez:

 • wstępnie telefonicznie – formalne potwierdzenie przez dostarczenie dokumentów w terminie do 5 dni roboczych,
 • osobiście w biurze projektu,
 • pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Następnie przeprowadzana jest:

 • analiza formularzy zgłoszeniowych,
 • weryfikacja dostarczonych dokumentów,
 • spełnienie kryterium przynależności do grupy docelowej projektu,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Stworzona zostanie lista kandydatów wybranych do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej oraz lista rezerwowa.

Przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami pozwolą na uzyskanie pełnej informacji o Uczestniku Projektu, o jego przygotowaniu zawodowym i pozwolą dokonać oceny i wyboru kandydatów oraz zidentyfikować potrzeby grupy docelowej.

Przedstawienie wyników rozmowy kwalifikacyjnej oraz końcowego sprawozdania z rekrutacji zostanie umieszczone w tabeli wyników.

Formy wsparcia

Uczestnikom projektu będzie przysługiwało wsparcie w postaci:

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • spotkania z Job coachem
 • średnio 3-miesięczny staż zawodowy (stypendium stażowe 1033,70 zł/miesiąc) + zwrot kosztów dojazdu na staż 200zł/miesiąc,
 • szkolenie zawodowe (stypendium szkoleniowe 1042,80 zł- za 120h kursu w ciągu 30dni) + zwrot kosztów dojazdu na kurs 200zł za pełen miesiąc zajęć
 • ubezpieczenie NNW.

AKTUALNOŚCI

Aktualizacja z dnia 10.07.2020

W związku z realizacją projektu nr POWR.01.02.01-22-0040/19 pt. ,,Młodość! Aktywność! Praca! – pomorski program wsparcia osób młodych biernych zawodowo do 29 r. ż. – II edycja „, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata, 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Osoby młode na rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń: recepcjonista z obsługą programów biurowych, mała księgowość z obsługą komputera, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, kosmetyczka – pielęgnacja stóp, opiekunka dziecięca, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania

Rozeznanie kurs V grupa 

Aktualizacja z dnia 13.03.2020

W związku z realizacją projektu nr POWR.01.02.01-22-0040/19 pt. ,,Młodość! Aktywność! Praca! – pomorski program wsparcia osób młodych biernych zawodowo do 29 r. ż. – II edycja „, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata, 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Osoby młode na rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia: Kurs przedstawiciela handlowego z prawem jazdy, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania

Rozeznanie kurs IV grupa

Aktualizacja z dnia 09.03.2020

W związku z realizacją projektu nr POWR.01.02.01-22-0040/19 pt. ,,Młodość! Aktywność! Praca! – pomorski program wsparcia osób młodych biernych zawodowo do 29 r. ż. – II edycja „, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata, 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Osoby młode na rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń: Recepcjonista z obsługą programów biurowych, Kurs małej księgowości z obsługą komputera, Kurs przedstawiciela handlowego z prawem jazdy, Kurs przewóz rzeczy, Kurs kelnera z uprawnieniami energetycznymi do 1kV, Kurs opiekuna osób starszych,  zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania

Rozeznanie kurs III grupa

Aktualizacja z dnia 05.03.2020

W związku z realizacją projektu nr POWR.01.02.01-22-0040/19 pt. ,,Młodość! Aktywność! Praca! – pomorski program wsparcia osób młodych biernych zawodowo do 29 r. ż. – II edycja „, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata, 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Osoby młode na rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń: Recepcjonista z obsługą programów biurowych, Kurs małej księgowości z obsługą komputera, Kurs przedstawiciela handlowego z prawem jazdy, Kurs kosmetyczny – stylizacja paznocki  zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku. 

Dokumenty do pobrania

Rozeznanie kurs II grupa

Aktualizacja z dnia 17.02.2020

W związku z realizacją projektu nr POWR.01.02.01-22-0040/19 pt. ,,Młodość! Aktywność! Praca! – pomorski program wsparcia osób młodych biernych zawodowo do 29 r. ż. – II edycja „, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata, 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Osoby młode na rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń: Recepcjonista z obsługą programów biurowych, Kurs małej księgowości z obsługą komputera, Kurs przedstawiciela handlowego z prawem jazdy, Kurs kosmetyczny – aplikacja rzęs  zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania

Rozeznanie_kurs_I_grupa

Aktualizacja z dnia 10.02.2020

W związku z realizacją projektu nr POWR.01.02.01-22-0040/19 pt. ,,Młodość! Aktywność! Praca! – pomorski program wsparcia osób młodych biernych zawodowo do 29 r. ż. – II edycja „, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata, 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Osoby młode na rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnych spotkań z jobcoachem – diagnoza potrzeb i wsparcie możliwości doskonalenia zawodowego, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania

Rozeznanie rynku – jobcoach

Aktualizacja z dnia 14.01.2020

W związku z realizacją projektu nr POWR.01.02.01-22-0040/19 pt. ,,Młodość! Aktywność! Praca! – pomorski program wsparcia osób młodych biernych zawodowo do 29 r. ż. – II edycja „, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata, 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Osoby młode na rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania

Rozeznanie rynku pośrednik pracy

Aktualizacja z dnia 14.01.2020

W związku z realizacją projektu nr POWR.01.02.01-22-0040/19 pt. ,,Młodość! Aktywność! Praca! – pomorski program wsparcia osób młodych biernych zawodowo do 29 r. ż. – II edycja „, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata, 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Osoby młode na rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnych spotkań z jobcoachem – diagnoza potrzeb i wsparcie możliwości doskonalenia zawodowego, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania

Rozeznanie_rynku_jobcoach

Aktualizacja z dnia 07.01.2020

W związku z realizacją projektu nr POWR.01.02.01-22-0040/19 pt. ,,Młodość! Aktywność! Praca! – pomorski program wsparcia osób młodych biernych zawodowo do 29 r. ż. – II edycja „, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata, 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Osoby młode na rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa zawodowego – diagnoza potrzeb i motywacji + IPD, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – doradca zawodowy