Lepsze jutro zaczyna się dziś

Fundacja Partycypacji Społecznej realizuje projekt „Lepsze jutro zaczyna się dziś” dofinansowany z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Lepsze jutro zaczyna sie dziś” nr RPWP.07.01.02-30-0010/18 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, 7.1.Aktywna Integracja 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwota dofinansowania z UE: 933 216,00 zł

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i edukacyjno-zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 100 osób korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej w wieku 18-64 zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, wtym osoby niepełnosprawne.

Cel projektu

Kto może wziąć udział w projekcie ?

Aby wziąć udział w projekcie trzeba spełniać trzy poniższe kryteria:

Miejsce zamieszkania: województwo wielkopolskie

Wiek: 18-64 lata

Status na rynku pracy: osoby bezrobotne/bierne zawodowo

SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Projekt obejmuje udział 100 osób niepracujących (61 Kobiet i 39 Mężczyzn), w tym:

 • 20 os. bezrobotnych (w tym 10 długotrwale bezrobotnych)
 • 80 os. biernych zawodowo
 • 20 os. niepełnosprawnych (6 z umiarkowanym stopniem, 4 ze znacznym lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, 10 z zaburzeniami psychicznymi lub całościowymi zaburzeniami rozwojowymi)
 • 10 os. korzystających z POPŻ
 • 10 os. spełniających przesłankę ubóstwa doświadczających wielokrotnego wyklucznia

Uczestnikom projektu oferujemy:

 • doradztwo zawodowe,
 • szkolenia,
 • warsztaty integracyjne,
 • kursy zawodowe (stypendium szkoleniowe 6,78 netto za godz.)
 • staże zawodowe (stypendium stażowe 1017,40 zł netto za miesiąc)
 • zwrot kosztów dojazdu
 • wyżywienie podczas zajęć

Co oferujemy uczestnikom projektu ?

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w projekcie ?

Osoby zainteresowane projektem, które spełniają wyżej wymienione warunki zapraszamy do kontaktu.

Fundacja Partycypacji Społecznej
ul. Polska 15,
60-163 Poznań

tel. 61 662 11 60

tel. kom: 577 666 854

mail: projekty.wlkp@fundacja-spoleczna.pl

Skontaktuj się z Biurem Projektu!
Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU

18.08.2020

W związku z realizacją projektu pn. “Lepsze jutro zaczyna się dziś!”, RPWP.07.01.02-30-0010/18, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na organizacje kursu zawodowego.

Rozeznanie rynku kurs zawodowy

24.04.2020

Dotyczy realizacji projektu pn. Lepsze jutro zaczyna się dziś!, Nr RPWP.07.01.02-30-0010/18, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, harmonogram wsparcia: kurs zawodowy.

Harmonogram – Zaawansowany kurs Excela

17.04.2019

W związku z realizacją projektu pn. “Lepsze jutro zaczyna się dziś!”, RPWP.07.01.02-30-0010/18, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na organizacje kursu zawodowego.

Dokumenty do pobrania: 

Rozeznanie

09.03.2019

Dotyczy realizacji projektu pn. Lepsze jutro zaczyna się dziś!, Nr RPWP.07.01.02-30-0010/18, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, Beneficjent aktualizuje harmonogram wsparcia: Staże zawodowe

Dokumenty do pobrania: 

Harmonogram wsparcia – staże zawodowe

26.11.2019

W związku z realizacją projektu pn. „Lepsze jutro zaczyna się dziś!”, RPWP.07.01.02-30-0010/18, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na organizacje kursu zawodowego

Dokumenty do pobrania: 

Rozeznanie rynku

17.10.2019

W związku z realizacją projektu pn. „Lepsze jutro zaczyna się dziś!”, RPWP.07.01.02-30-0010/18, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na organizacje kursu zawodowego

Dokumenty do pobrania: 

Rozeznanie rynku

16.10.2019

W związku z realizacją projektu pn. „Lepsze jutro zaczyna się dziś!”, RPWP.07.01.02-30-0010/18, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na organizacje kursu zawodowego

Dokumenty do pobrania: 

Rozeznanie rynku

15.10.2019

W związku z realizacją projektu pn. „Lepsze jutro zaczyna się dziś!”, RPWP.07.01.02-30-0010/18, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na organizacje kursu zawodowego

Dokumenty do pobrania: 

Rozeznanie rynku

11.10.2019

Harmonogram realizacji wsparcia dla Uczestników Projektu

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram

02.10.2019

W związku z realizacją projektu pn. „Lepsze jutro zaczyna się dziś!”, RPWP.07.01.02-30-0010/18, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na organizacje kursu zawodowego

Dokumenty do pobrania: 

Rozeznanie rynku – kurs zawodowy

26.08.2019

W związku z realizacją projektu pn. „Lepsze jutro zaczyna się dziś!”, RPWP.07.01.02-30-0010/18, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na organizacje kursu zawodowego

Dokumenty do pobrania: 

Rozeznanie rynku – kurs zawodowy

08.07.2019

W związku z realizacją projektu pn. „Lepsze jutro zaczyna się dziś!”, RPWP.07.01.02-30-0010/18, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na organizacje kursu zawodowego

Dokumenty do pobrania: 

Rozeznanie rynku – kurs zawodowy

03.07.2019

W związku z realizacją projektu pn. „Lepsze jutro zaczyna się dziś!”, RPWP.07.01.02-30-0010/18, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na organizacje kursu zawodowego

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie – Kościan

Rozeznanie – Piła

15.05.2019

W związku z realizacją projektu pn. „Lepsze jutro zaczyna się dziś!”, RPWP.07.01.02-30-0010/18, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na organizacje kursu zawodowego

Dokumenty do pobrania: 

Rozeznanie rynku – kurs zawodowy._II

26.04.2019

W związku z realizacją projektu pn. „Lepsze jutro zaczyna się dziś!”, RPWP.07.01.02-30-0010/18, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na organizacje kursu zawodowego

Dokumenty do pobrania: 

Rozeznanie rynku – organizacja kursu zawodowego

14.03.2019

W związku z realizacją projektu pn. „Lepsze jutro zaczyna się dziś!”, RPWP.07.01.02-30-0010/18, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradztwa zawodowego, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku – organizacja kursu zawodowego

14.03.2019

W związku z realizacją projektu pn. „Lepsze jutro zaczyna się dziś!”, RPWP.07.01.02-30-0010/18, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług psychologa, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku – psycholog

14.03.2019

W związku z realizacją projektu pn. „Lepsze jutro zaczyna się dziś!”, RPWP.07.01.02-30-0010/18, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 07. Włączenie społeczne, Działanie: 07.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 07.01.02. Aktywna integracja-projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na wynajem sal.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe