Jako partner społeczny, aktywnie bierzemy udział w opracowywaniu nowych rozwiązań i przygotowania programów szkoleń dla służb interwencyjnych, w celu przeciwdziałania przemocy domowej.

Celem projektu Family Constellation Program jest wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań, z zakresu tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi.

Zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby które pracują zawodowo lub społecznie z tematem przemocy (od strony ofiar, uczestników, sprawców, systemu wsparcia, procedur interwencji). Uczestnicy projektu wezmą udział w wypracowaniu, testowaniu i wdrożeniu rozwiązania Family Constellation Program, które w realny sposób poprawi funkcjonowanie interwencji w ramach procedury Niebieskiej Karty.

Family Constellation Program (FCP) będzie zawierał program wsparcia ofiar i reedukacji sprawców.  Projekt przewiduje szkolenia, warsztaty i superwizje dla pracowników służb  interwencyjnych oraz instytucji zajmujących się problemem przemocy domowej (metody pracy, komunikacji i oddziaływania na sprawcę/ofiarę przemocy domowej).

 

Więcej informacji: https://grupaprofesja.com/projekty/family-constellation-program/