Projekt „Lubuska Agencja Pracy”

Data: 19.04.2019

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu:

Nr POWR.01.02.01-08-0031/18  pt. „Lubuska Agencja Pracy”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 

Przedmiotem Rozeznania rynku jest przeprowadzenie dla Uczestników Projektu z Job coachem:

Usługa obejmuje :

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób młodych w tym niepełnosprawnych biernych zawodowo należących do gr NEET i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wzrost i trwałą integrację edukacyjną i zawodową.

Celem jest wsparcie w zwiększeniu możliwości zatrudnienia osób młodych i zdobycia trwałego zatrudnienia, poprzez wykorzystanie mechanizmu kompleksowego wsparcia opartego o rezultat EQUAL. Wykorzystanie metody Job coachingu (PIW EQUAL rezultat nr D0391) pozwoli na zindywidualizowanie i zróżnicowanie podejścia i zachowania płynności.

Zadanie: Centrum Job coachingu (5 godz. x 75 uczestników) 375h

Współtworzenie drogi zawodowej uczestników. Wsparcie motywacyjne w wyszukiwaniu ofert pracy.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie

 

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu:

Nr POWR.01.02.01-08-0031/18  pt. „Lubuska Agencja Pracy”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 

Przedmiotem Rozeznania rynku jest przeprowadzenie dla Uczestników Projektu z Job coachem:

 

Usługa obejmuje :

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób młodych w tym niepełnosprawnych biernych zawodowo należących do gr NEET i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wzrost i trwałą integrację edukacyjną i zawodową.

Celem jest wsparcie w zwiększeniu możliwości zatrudnienia osób młodych i zdobycia trwałego zatrudnienia, poprzez wykorzystanie mechanizmu kompleksowego wsparcia opartego o rezultat EQUAL. Wykorzystanie metody Job coachingu (PIW EQUAL rezultat nr D0391) pozwoli na zindywidualizowanie i zróżnicowanie podejścia i zachowania płynności.

Zadanie: Centrum Job coachingu (5 godz. x 75 uczestników) 375h

Współtworzenie drogi zawodowej uczestników. Wsparcie motywacyjne w wyszukiwaniu ofert pracy.

Skontaktuj się z nami
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Kontakt

Fundacja Partycypacji Społecznej 2018