Projekt „Uczciwa praca się opłaca II”

 

{tab Cel projektu}

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Projekt jest skierowany do 66 osób (35K/31M) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, zamieszkujących na terenie powiatu bytowskiego. 

DO KOGO JEST SKIEROWANY?

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo,
 • o niskim poziomie wykształcenia oraz braku kwalifikacji zawodowych,
 • zamieszkujące (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, a więc uczące się, pracujące lub zamieszkujące) na terenie powiatu bytowskiego w następujących gminach: 

 • Bytów,
 • Kołczygłowy,
 • Miastko,
 • Parchowo,
 • Studzienice,
 • Trzebielino,
 • Tuchomie,
 • Borzytuchom,
 • Czarna Dąbrówka.

{tab Formy wsparcia}

W ramach projektu uczestnicy otrzymają:

 • indywidualne spotkania ze specjalistą ds. identyfikacji potrzeb grupy docelowej,
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • indywidualne spotkania z psychologiem,
 • indywidualne spotkania z prawnikiem,
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
 • warsztaty grupowe: Rozwój kompetencji osobistych, społecznych oraz zdrowie emocjonalne,
 • warsztaty grupowe: Techniki aktywnego poszukiwania pracy,
 • warsztaty grupowe: Integracja społeczna i animacja środowiskowa,
 • wolontariat grupowy,
 • szkolenia i kursy zawodowe,
 • 6-miesięczny staż zawodowy (stypendium stażowe 1017,40 zł/miesiąc) + zwrot kosztów dojazdu na staż 90zł/miesiąc,
 • ubezpieczenie NNW.

{tab Kontakt}

Więcej informacji:

Biuro Projektu: ul. 1 Maja 11/2, Bytów

Telefon +48 733 222 736

Telefon +48 574 741 888

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dofinansowanie projektu z UE: 940 498,65 zł

{tab Aktualności}


{module Aktualności / Uczciwa praca się opłaca II}

Informacja z dnia 14.01.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0041/17 pt.
„Uczciwa praca się opłaca II” dofinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na
lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01.
Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja
społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na świadczenie
usług doradztwa zawodowego, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym
w załączniku.

Dokumenty do pobrania

Rozeznanie rynku_doradca zawodowy_UPSOII

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0041/17 pt.
„Uczciwa praca się opłaca II” dofinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na
lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01.
Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja
społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na świadczenie
usług psychologa, zgodnie z przedmiotem rozeznania opisanym w
załączniku.

Dokumenty do pobrania

Rozeznanie rynku_psycholog_UPSOII

{/tabs}

 

Skontaktuj się z nami
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Kontakt

Fundacja Partycypacji Społecznej 2018