Projekt „Razem możemy więcej”

Nr projektu: RPPM.06.01.02-22-0037/17

{tab Cel projektu}

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Projekt jest skierowany do 66 osób (35K/31M) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, zamieszkujących na terenie powiatów chojnickiego i człuchowskiego. 

DO KOGO JEST SKIEROWANY?

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo,
 • o niskim poziomie wykształcenia oraz braku kwalifikacji zawodowych,
 • zamieszkujące (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, a więc uczące się, pracujące lub zamieszkujące) na terenie powiatów chojnickiego i człuchowskiego w następujących gminach: 

 • Konarzyny,
 • Chojnice
 • Brusy,
 • Czersk,
 • Koczała,
 • Przechlewo,
 • Człuchów,
 • Czarne,
 • Debrzno,
 • Rzeczenica.

{tab Formy wsparcia}

W ramach projektu uczestnicy otrzymają:

 • indywidualne spotkania ze specjalistą ds. identyfikacji potrzeb grupy docelowej,
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • indywidualne spotkania z psychologiem,
 • indywidualne spotkania z prawnikiem,
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
 • warsztaty grupowe: Rozwój kompetencji osobistych, społecznych oraz zdrowie emocjonalne,
 • warsztaty grupowe: Techniki aktywnego poszukiwania pracy,
 • warsztaty grupowe: Integracja społeczna i animacja środowiskowa,
 • wolontariat grupowy,
 • szkolenia i kursy zawodowe,
 • 6-miesięczny staż zawodowy (stypendium stażowe 1017,40 zł/miesiąc) + zwrot kosztów dojazdu na staż 90zł/miesiąc,
 • ubezpieczenie NNW.

{tab Aktualności}

Data: 18.01.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0037/17 pt. „Razem możemy więcej!”  , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na usługi psychologa, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:  Rozeznanie rynku - psycholog

Data: 18.01.2019

W związku z realizacją projektu Nr RPPM.06.01.02-22-0037/17 pt. „Razem możemy więcej!”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradcy zawodowego, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania: Rozeznanie rynku - doradca zawodowy

{tab Kontakt}

Fundacja Partycypacji Społecznej 

Telefon +48 733 222 736

Telefon +48 603 941 870

Telefon +48 574 741 888

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

           

{/tabs}

Skontaktuj się z nami
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Kontakt

Fundacja Partycypacji Społecznej 2018