Projekt „Razem możemy więcej”

Nr projektu: RPPM.06.01.02-22-0037/17

Skontaktuj się z nami
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Kontakt

Fundacja Partycypacji Społecznej 2018