„Młodość! Aktywność! Praca! - pomorski program wsparcia młodych biernych zawodowo do 29 r.ż."

Nr projektu: POWR.01.02.01-22-0058/18

Skontaktuj się z nami
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Kontakt

Fundacja Partycypacji Społecznej 2018