„Młodość! Aktywność! Praca! - pomorski program wsparcia młodych biernych zawodowo do 29 r.ż."

Nr projektu: POWR.01.02.01-22-0058/18

{tab Cel projektu}

 

Celem projektu jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacjyjnej osób młodych (31K, 24M), w tym niepełnosprawnych i biernych zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt ma przyczynic się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych i zdobycia przez nich trwałego zatrudnienia.

Przedmiotem projektu jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacjyjnej osób młodych w tym niepełnosprawnych biernych zawodowo należących do gr NEET i zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru woj. pomorskiego, poprzez wzrost i trwałą integracje edukacyją i zawodową 31K i 24M w wieku 18-29 lat z rynkiem pracy.

Efektem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych i zdobycia przez minimum 39% uczestników z gr ON i 54% uczestników z pozostałej grupy trwałego zatrudnienia w okresie od 01.01.2019-31.12.2019.

Uczestnikami projektu są 31K i 24M biernych zawodowo zamieszkujących woj. pomorskie, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczetniczą w kształceniu i szkoleniu-tzw. młodzież NEET niezarejestrowane w urzędach pracy.

Wsparcie w ramach projektu uzyska:

 • 31K i 24M biernych zawodowo także z wykształceniem wyższym
 • 16K i 12M mieszkańcy miast średnich
 • 5K i 4M osoby niepełnosprawne

Efektem projektu jest również udzielenie wsparcia doradczego, motywacyjno-zawodowego, pośrednictwa pracy, aktywizacji zawodowej oraz staży trwających do 6-ciu miesięcy.

Uczestnicy projektu uzyskają stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże.

- wartość projektu, 945 201,31 zł

- wkład Funduszy Europejskich, 838 543,28 zł

Realizacja projektu

DO KOGO JEST SKIEROWANY?

 • Osób w wieku 15-29 lat,
 • Niepracujących,
 • Nieuczących się w trybie stacjonarnym,
 • Należących do grupy NEET, młodzież pozostacjąca poza sferą zatrudnienia i edukacji, czyli tych którzy jednocześnie nie uczą się, nie pracują ani nie przygotowują się do zawodu,
 • Z wykształceniem między innymi wyższym, średnim lub pomaturalnym,
 • Zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego. 

REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie od 01.2019r. do 05.2019r.

 Przyjmowanie zgłoszeń następuje poprzez:

 • wstępnie telefonicznie - formalne potwierdzenie przez dostarczenie dokumentów w terminie do 5 dni roboczych,
 • osobiście w biurze projektu,
 • pocztą tradycyjną lub elektroniczną,

Następnie przeprowadzana jest:

 • analiza formularzy zgłoszeniowych,
 • weryfikacja dostarczonych dokumentów,
 • spełnienie kryterium przynależności do grupy docelowej projektu, 
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Stworzona zostanie lista kandydatów wybranych do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej oraz lista rezerwowa.

Przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami pozwolą na uzyskanie pełnej informacji o Uczestniku Projektu, o jego przygotowaniu zawodowym i pozwolą dokonać oceny i wyboru kandydatów oraz zidentyfikować potrzeby grupy docelowej.

Przedstawienie wyników rozmowy kwalifikacyjnej oraz końcowego sprawozdania z rekturacji zostanie umieszczone w tabeli wyników.

{tab Formy wsparcia}

Uczestnikom projektu będzie przysługiwało wsparcie w postaci:

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • spotkania z Job coachem,
 • 6-miesięczny staż zawodowy (stypendium stażowe 1017,40 zł/miesiąc) + zwrot kosztów dojazdu na staż 100zł/miesiąc,
 • szkolenie zawodowe (stypendium szkoleniowe 798 zł),
 • ubezpieczenie NNW.

{tab Aktualności}

Data: 18.01.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-22-0058/18 pt. ,,Młodość! Aktywność ! Praca! – pomorski program wsparcia młodych biernych zawodowo do 29 r.ż.” , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradcy zawodowego, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania: Rozeznanie rynku - doradca zawodowy

Data: 18.01.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-22-0058/18 pt. ,,Młodość! Aktywność ! Praca! – pomorski program wsparcia młodych biernych zawodowo do 29 r.ż.” , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług pośrednika pracy, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania: Rozeznanie rynku - pośrednik pracy

Data: 18.01.2019

W związku z realizacją projektu Nr POWR.01.02.01-22-0058/18 pt. ,,Młodość! Aktywność ! Praca! – pomorski program wsparcia młodych biernych zawodowo do 29 r.ż.” , dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług job coachingu, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania: Rozeznanie rynku - job coaching

 {tab Dokumenty}

Deklaracja uczestnictwa

Formularz zgłoszenia

Regulamin rekrutacji

Regulamin warunków uczestnictwa

Umowa o uczestnictwo w projekcie

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta

{tab Kontakt}

Fundacja Partycypacji Społecznej 

ul. 1 Maja 11/2 

77-100 Bytów 

Telefon: 733 222 736

Telefon: 574 741 888

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

{/tabs}

Skontaktuj się z nami
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Kontakt

Fundacja Partycypacji Społecznej 2018