Opis projektu

 

 

 • Aktualizacja 19.08.2019r.

  W związku z realizacją projektu nr POWR.01.03.01-00-0048/18 pt. ,,Pomorski sposób na pracę-wsparcie biernych zawodowo młodych niepełnosprawnych"

  dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata

  2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie

  1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B

  zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

  Dokumenty do pobrania:

  Rozeznanie

 • Aktualizacja 12.08.2019r.

  W związku z realizacją projektu nr POWR.01.03.01-00-0048/18 pt. ,,Pomorski sposób na pracę-wsparcie biernych zawodowo młodych niepełnosprawnych"

  dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata

  2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie

  1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia Pracownik ds. rachunkowości i księgowości

   

  zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

  Dokumenty do pobrania:

  Rozeznanie

 • Aktualizacja 11.07.2019r.

  W związku z realizacją projektu nr POWR.01.03.01-00-0048/18 pt. ,,Pomorski sposób na pracę-wsparcie biernych zawodowo młodych niepełnosprawnych” dofinansowanego

  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś

  Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z

  Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na  przeprowadzenie:

  1. Doradztwa zawodowego - diagnoza potrzeb i motywacji + IPD – dla 53 Uczestników Projektu(3 godz./osoba)

  zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku”.

  Dokumenty do pobrania:

  Rozeznanie

 • Aktualizacja 31.05.2019r.

  W związku z realizacją projektu nr POWR.01.03.01-00-0048/18 pt. ,,Pomorski sposób na pracę-wsparcie biernych zawodowo młodych niepełnosprawnych” dofinansowanego

  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś

  Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z

  Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na wynajem sal na  przeprowadzenie:

  1. Doradztwa zawodowego - diagnoza potrzeb i motywacji + IPD – dla 7 Uczestników Projektu,

  2. Warsztatów grupowych z doradcą 3dni x 6 godzin – dla 1 grupy (7 osób) Uczestników Projektu,

  zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku”.

  Dokumenty do pobrania:

  Rozeznanie

 • Aktualizacja 31.05.2019r.

  „W związku z realizacją projektu nr POWR.01.03.01-00-0048/18 pt. ,,Pomorski sposób na pracę-wsparcie biernych zawodowo młodych niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie:

  1. Doradztwa zawodowego - diagnoza potrzeb i motywacji + IPD – dla 7 Uczestników Projektu,

  2. Warsztatów grupowych z doradcą 3dni x 6 godzin – dla 1 grupy (7 osób) Uczestników Projektu,

   

  zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku”.

  Dokumenty do pobrania:

  Rozeznanie

 • Aktualizacja 11.10.2018r.

  W związku z realizacją projektu nr POWR.01.03.01-00-0048/18 pt. ,,Pomorski sposób na pracę-wsparcie biernych zawodowo młodych niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na usługi pośrednika pracy, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

  Dokumenty do pobrania:

  1. Rozeznanie rynku wraz z załącznikami.

 • Aktualizacja 11.10.2018r

  W związku z realizacją projektu nr POWR.01.03.01-00-0048/18 pt. ,,Pomorski sposób na pracę-wsparcie biernych zawodowo młodych niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na usługi job coachingu, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

  Dokumenty do pobrania:

  1. Rozeznanie rynku wraz z załącznikami.

 • Aktualizacja 11.10.2018 r.

  W związku z realizacją projektu nr POWR.01.03.01-00-0048/18 pt. ,,Pomorski sposób na pracę-wsparcie biernych zawodowo młodych niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert na usługi doradztwa zawodowego, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

  Dokumenty do pobrania:

  1. Rozeznanie rynku wraz z załącznikami.

 

Skontaktuj się z nami
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Kontakt

Fundacja Partycypacji Społecznej 2018