Opis projektu


{tab Opis}

Realizatorzy: Fundacja Partycypacji Społecznej + Profesja CAZ Sp. Z o. o.

Termin realizacji: 01.06.2017 – 30.06.2018

Obszar realizacji: województwo wielkopolskie, powiaty:
·         pilski (Kaczory, Szydłowo, Piła, Wysoka, Ujście),
·         złotowski (gmina Krajenka),
·         czarnkowsko – trzcianecki (gmina Trzcianka)

Oferujemy: kursy, szkolenia (stypendium szkoleniowe), staże zawodowe (stypendium 1 300 zł netto), pośrednictwo pracy, dodatek aktywizacyjny (500 zł)

Zdobądź doświadczenie, zyskaj pracę i kwalifikację!!!

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Właściwy kurs – Kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej’

Projekt skierowany jest do:

osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru województwa wielkopolskiego, zamieszkałych na terenie powiatów:
·         pilskiego (gminy: Kaczory, Szydłowo,  Piła, Wysoka, Ujście)
·         złotowskiego (gmina Krajenka)
·         czarnkowsko – trzcianeckiego (gmina Trzcianka)
 
Projekt obejmuje udział 70 osób niepracujących (45 Kobiet i 25 Mężczyzn),  w tym 35 os bezrobotnych i 35 osób biernych zawodowo).

{tab Cel projektu}

Celem projektu  jest aktywizacja społeczna  i edukacyjno-zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia osób z terenu województwa wielkopolskiego (wybrane powiaty), dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego Uczestnika Projektu.

{tab Kryteria}

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

  • Miejsce zamieszkania zgodne z obszarem realizacji projektu.
  • Wiek: 18-64 lata.
  • Status na rynku pracy: osoby bezrobotne bądź bierne zawodowo.

Miejsca w projekcie: przewidziano udział 45 kobiet i 25 mężczyzn
W pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby długotrwale bezrobotne zakwalifikowane przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy, osoby niepełnosprawne, osoby spełniające przesłankę ubóstwa, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.
.
Etapy projektu:

1. Rekrutacja uczestników projektu (70 osób)
2. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem – opracowanie indywidualnej ścieżki kariery (70 osób)
3. Aktywizacja społeczna i treningi aktywizacyjno-motywacyjne oraz treningi kompetencji i umiejętności społecznych (70 osób)
4. Aktywizacja zawodowa - szkolenia zawodowe (49 osób) - służące podniesieniu kwalifikacji zawodowych. Podczas kursów wypłacane jest stypendium szkoleniowe. Projekt przewiduje zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.
5. Aktywizacja zawodowa – staże zawodowe (49 osób) – dostosowane pod indywidualną ścieżkę kariery uczestnika. W trakcie trwania stażu każdy uczestnik otrzyma 1300,00 zł netto stypendium stażowego miesięcznie.

{tab Dokumenty}

Dokumenty do pobrania:
Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa
Regulamin rekrutacji i warunków uczestnictwa
Oświadczenie o wizerunku
Oświadczenie o niepełnosprawności
Oświadczenie uczestnika projektu

Kursy zawodowe

W związku z realizacją projektu „Właściwy kurs – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej” nr RPWP.07.01.02-30-0033/16 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na realizację kursów/ szkoleń zawodowych, zgodnie z przedmiotem rozeznania wskazanym w załączniku.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku w ramach projektu „„Właściwy kurs – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej

 

W związku z realizacją projektu „Właściwy kurs – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej” (nr RPWP.07.01.02.-30-0033/16), dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego: Oś priorytetowa: 7. Włączenie społeczne, Działanie: 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług psychologicznych w ramach wsparcia oraz identyfikacji potrzeb grupy docelowej przy rekrutacji oraz wsparcia grupowego dla Uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Właściwy kurs – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej”.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. 

 

{tab Kontakt}

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 577 666 854  lub wysyłając e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Formularz zgłoszeniowy, prosimy wysyłać pocztą, lub złożyć osobiście w biurze projektu.

{/tabs}

Aktualności z projektu


{module Aktualności / Właściwy kurs}

Nr projektu RPWP.07.01.02-30-0033/16, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe. Wartość dofinansowania z UE 651 975,79 zł. Wartość projektu: 686 290,31 zł.

 

Skontaktuj się z nami
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Kontakt

Fundacja Partycypacji Społecznej 2018