Opis projektu


Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej

{tab Opis}

Realizatorzy: Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o. o. i Fundacja Partycypacji Społecznej
Termin realizacji: 01.06.2017 – 30.09.2018
Obszar realizacji: województwo wielkopolskie
Oferujemy: kursy, szkolenia, warsztaty, staże zawodowe (stypendium 1 300 zł)


Zdobądź doświadczenie, zyskaj pracę i dodatkowe umiejętności!!!

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Włącz się! Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej”

Projekt skierowany jest do osób z obszaru województwa Wielkopolskiego, bezrobotnych lub biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych.  

Projekt obejmuje udział 100 osób niepracujących (70K, 30M) (bezrobotnych 40 os. i biernych zawodowo 60 os.)

{tab Cel projektu}


Celem projektu  jest: wzrost aktywności społeczno- zawodowej uczestników projektu poprzez indywidualne doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne, grupowe warsztaty z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych oraz skierowanie uczestników projektu na podstawie Indywidualnego Planu Działania na dalsze zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej. Projekt zakłada również szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje ( kończące się egzaminem wewnętrznym) oraz 4 miesięczny staż lub z zakresu aktywizacji społecznej – warsztaty integracyjne. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy i praca socjalną.

Projekt zakłada: promowanie włączenia społecznego, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego Uczestnika Projektu. {tab Formy wsparcia}

W ramach projektu oferujemy:

 • zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym, psychologiem, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, praca socjalna z Uczestnikiem Projektu
 • pośrednictwo pracy (spotkanie z doradcą zawodowym)
 • darmowy kurs zawodowy ( dla 60% uczestników)
 • grupowe warsztaty integracyjne, warsztaty plastyczne
 • płatne 3 miesięczne staże zawodowe ze stypendium 1300 zł ( dla 60% uczestników)


Harmonogram realizacji Projektu:


1. Rekrutacja uczestników projektu (100 osób)

2. Centrum wsparcia psychospołecznego (100 osób) – zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym, psychologiem, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, praca socjalna z Uczestnikiem Projektu

3. Rozwój kompetencji zawodowych (60 osób) - kursy zawodowe – podniesienie kompetencji zawodowych, realizacja min. 1 kursu zawodowego

4. Centrum włączenia społecznego (aktywizacja społeczna) (40 osób) – grupowe warsztaty integracyjne, warsztaty plastyczne (decoupage, lepienie w glinie, malowanie ceramiki, wyplatanie z wikliny)

5. Centrum włączenia zawodowego - Aktywizacja zawodowa – staże zawodowe                  (60 osób) – dostosowane pod indywidualną ścieżkę kariery Uczestnika. W trakcie trwania stażu (3 miesiące) każdy Uczestnik otrzyma 1300,00 zł stypendium stażowego miesięcznie.

6. Pośrednictwo pracy (100 osób) - Każdy Uczestnik zostanie objęty pośrednictwem pracy, dzięki czemu pozna swój profil zawodowy oraz planowaną ścieżkę rozwoju, wraz z doradcą przygotuje CV oraz list motywacyjny, pozna specyfikę lokalnego rynku pracy.

{tab Kryteria}


Szczegółowe kryteria rekrutacji:

 • Miejsce zamieszkania: województwo Wielkopolskie
 • Wiek Uczestników 18-64 lata
 • Status na rynku pracy: osoby niepracujące - bezrobotne bądź bierne zawodowo korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem. W pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby długotrwale bezrobotne zakwalifikowane przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy, osoby otrzymujące wsparcie z POPŻ, osoby niepełnosprawne
 • Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, które kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.
 • Osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji materialnej, spełniające przesłankę ubóstwa, którym przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej m.in. uczestniczące w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa.
 • Miejsca w projekcie: przewidziano udział 70 kobiet i 30 mężczyzn

{tab Dokumenty}

Dokumenty do pobrania:

{tab Kontakt}

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 577 666 854 lub wysyłając e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz zgłoszeniowy, prosimy wysyłać pocztą tradycyjną bądź elektroniczną, lub złożyć osobiście w biurze projektu:

Biuro projektu:
WIELKOPOLSKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O. O.
ul Sieradzka 4c

60-163 Poznań

{/tabs}

Aktualności z projektu


{module Aktualności / Włącz się!}

Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu: 983 585,00. Wartość dofinansowania z UE: 934 405,75 zł

Skontaktuj się z nami
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Kontakt

Fundacja Partycypacji Społecznej 2018