Opis projektu


{tab Opis}

Zapraszamy do udziału w projekcie z możliwością uzyskania bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej.

{tab Cel projektu}

Celem projektu jest wyrównanie szans kobiet na rynku pracy poprzez wzrost przedsiębiorczości kobiet i samozatrudnienie.

Rekrutacja do projektu jest dwuetapowa:

  1. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego przez uczestnika projektu
  2. Rozmowa rekrutacyjna z doradcą zawodowym i koordynatorem projektu

Odbędzie się 10 tur rekrutacji do 10 grup szkoleniowych. Na podstawie oceny obu etapów tworzone będą listy rankingowe, z których do projektu przyjętych zostanie: 12 pierwszych osób dla 5 grup szkoleniowych oraz 13 pierwszych dla pozostałych 5 grup. Pozostałe osoby, które uzyskały minimum 60% w każdym etapie będą tworzyły listę rezerwową.

 

{tab Formy wsparcia}

W ramach projektu oferujemy:

- 5 godzin doradztwa zawodowego, które pomoże w określeniu potrzeb uczestniczek w zakresie podnoszenia kompetencji i planowanej działalności gospodarczej,

- wsparcie szkoleniowe + catering na zajęciach:

ABC Przedsiębiorczości 5 dni x 8 godzin,

Ubezpieczenia społeczne w firmie 3 dni x 8 godzin,

Aspekty prawne zakładania działalności gospodarczej 2 dni x 8 godzin,

- indywidualne konsultacje ze specjalistami z zakresów: koncepcja działalności, strategia i misja firmy, przygotowanie do strategii marketingowej firmy, opłacalność i efektywność ekonomiczna, poprawa rentowności 12 godzin,

- projekt zakłada zwrot kosztów dojazdu na szkolenia w wysokości maksymalnie 560zł/14 dni zajęć szkoleniowych,

- wypłatę bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 24000zł dla 100 uczestniczek projektu,

- 7 miesięczne wsparcie pomostowe w wysokości 1500zł/mc.

 

W wyniku działań projektowych 100 uczestniczek projektu podejmie samozatrudnienie. Aktywizacja zawodowa będzie miała także pozytywny wpływ na bezpośrednie otoczenie kobiet biorących udział w projekcie – wyjście ze strefy wykluczenia zawodowego przełoży się na wzrost przychodów uczestniczek i podniesienie jakości życia, a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka zagrożeniem ubóstwem zarówno samych uczestniczek jak i ich rodzin. Ponadto nowe firmy powstałe w skutek realizacji działań projektowych przyczynią się do podniesienia konkurencyjności regionu oraz będą stanowiły przyszłe miejsca pracy.

{tab Kryteria}

Projekt skierowany jest do:

- 125 kobiet,

- w wieku powyżej 30 lat,

- pozostających bez zatrudnienia,

- zamieszkałych na terenie powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego ziemskiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego, polkowickiego lub ząbkowickiego,

- chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (możliwe formy: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółdzielnia, spółdzielnia socjalna),

Z projektu wyłączone są osoby, które posiadały aktywny wpis CEIDG, KRS lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

{tab Dokumenty}

Dokumenty do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
1. Wzór Formularza rekrutacyjnego.
2. Wzór Karty oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego/Karty rozmowy z doradcą zawodowym.
3. Wzór Karty oceny merytorycznej Formularz rekrutacyjnego.
4. Wzór Umowy na świadczenie usług szkoleniowo- doradczych.
5. Wzór Oświadczenia o posiadaniu wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.
6. Wzór Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
7. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
8. Wzór Karty oceny formalnej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
9. Wzór Karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
10. Wzór Deklaracji poufności (KOW).
11. Wzór Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.
12. Wzór Oświadczenia małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.
13. Wzór Informacji o rachunku bankowym.
14. Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.
16. Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.
17. Oświadczenie Uczestnika Projektu o kwalifikowalności podatku VAT.
18. Wzór Karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.
19. Wzór Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.
20. Oświadczenie o aktualizacji danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
21. Wzór Zestawienia towarów/ usług zakupionych ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
22. Wzór Umowy na świadczenie usług szkoleniowo- doradczych po przyznaniu wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.
23. Deklaracja uczestnictwa  
24. Harmonogram planowanych form wsparcia na miesiąc czerwiec 2018r.

25. Harmonogram planowanych form wsparcia na miesiąc sierpień 2018r.
26. Harmonogram planowanych form wsparcia na miesiąc sierpień 2018 r. - aktualizacja
27. Harmonogram planowanych form wsparcia na miesiąc sierpień 2018 r.

 

 

 

{tab Kontakt}

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

  • telefoniczny 537 324 888 lub 575 111 926
  • e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

{/tabs}Aktualności z projektu


{module Aktualności / Sukces jest kobietą}sukcesjestkobieta

HARMONOGRAM PLANOWANYCH FORM WSPARCIA NA MIESIĄC SIERPIEŃ 2018 R- AKTUALIZACJA

Skontaktuj się z nami
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Kontakt

Fundacja Partycypacji Społecznej 2018