Opis projektu


{tab Opis}

Realizatorzy: Profesja Centrum Aktywności Zawodowej Sp. z o.o. + Fundacja Partycypacji Społecznej

Termin realizacji: 01.10.2016 – 31.03.2018

Obszar realizacji: województwo dolnośląskie, powiaty: wołowski, strzeliński, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki, wałbrzyski, kamiennogórski, jeleniogórski, jaworski, lwówecki, lubański, złotoryjski, polkowicki, górowski, legnicki

Projekt skierowany jest do 48 kobiet w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia i niskim poziomie aktywności gospodarczej (powiaty: wołowski, strzeliński, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki, wałbrzyski, kamiennogórski, jeleniogórski, jaworski, lwówecki, lubański, złotoryjski, polkowicki, górowski, legnicki) chcących założyć własną działalność.

Proces rekrutacji obejmuje:

1. Składanie dokumentów rekrutacyjnych

Zgłoszenia przyjmujemy osobiście w biurze projektu lub drogą pocztową. Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej oraz w biurze projektu. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie (np. Za zgodność z oryginałem, czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem, data).

Uwaga: w przypadku przesyłki obowiązuje data wpływu dokumentów do biura projektu.

2. Regulamin projektu

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminami projektu.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

3. Dokumenty rekrutacyjne

Komplet dokumentów rekrutacyjnych:

Formularz rekrutacyjny

Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej

Orzeczenie o niepełnosprawności (do wglądu)

Ocena kandydatów podczas procesu rekrutacji będzie realizowana zgodnie z Kartą oceny formularza rekrutacyjnego.

 

Wsparcie w projekcie skierowane jest do osób pozostających w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo lub bezrobotnych), w tym także osób niepełnosprawnych (min. 5 osób) oraz osób zamieszkałych na obszarach wiejskich (40%). Z projektu wyłączone są osoby, które posiadały aktywny wpis CEIDG, KRS lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

{tab Cel projektu}

Celem projektu jest trwała aktywizacja zawodowa kobiet poprzez udzielenie im wsparcia niezbędnego do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej (dopuszczalne formy działalności: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółdzielnia lub spółdzielnia socjalna).

{tab Formy wsparcia}

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

  • Diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (dla 48 uczestniczek),
  • Szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej – zajęcia ABC Przedsiębiorczości (dla 48 uczestniczek),
  • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – maksymalna kwota dotacji 24 000zł (dla min. 39 uczestniczek)
  • Wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe) oraz 8-miesięczne pomostowe wsparcie finansowe 1 400zł/msc (dla uczestniczek, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

Działalność, utworzona w ramach projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa dolnośląskiego i musi być prowadzona przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności.

 

{tab Dokumenty}

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego/Karta rozmowy z doradcą zawodowym.

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Deklaracja poufności

Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego

Oświadczenie małżonka na zawarcie umowy na otrzymanie wsparcia finansowego

Informacja Uczestnika Projektu o numerze rachunku bankowego, prowadzonego na potrzeby działalności gospodarczej

Umowa poręczenia

Wniosek o wsparcie pomostowe

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Umowa na wsparcie pomostowe

Oświadczenie o aktualizacji danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zestawienie towarów/usług zakupionych ze środków na rozwój przedsiębiorczości

Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

{tab Kontakt}

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

  • Telefoniczny: 575 111 863
  • E-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Informujemy, że od dnia 24.11.2016 do 09.12.2016 przyjmujemy nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu Pomysł na przyszłość - program wsparcia przedsiębiorczości wśród kobiet. Dokumenty można składać listownie na adres Sezamkowa 28/1A 52-317 Wrocław - liczy się data wpływu do biura projektu.

 

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego {/tabs}

Aktualności z projektu


{module Aktualności / Pomysł na przyszłość}pomyslnaprzyszloscnowyadres
Skontaktuj się z nami
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Kontakt

Fundacja Partycypacji Społecznej 2018