Opis projektu

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych zakończonych Certyfikatem DIGCOMP na poziomie A lub B.{tab Opis} Realizator: Fundacja Partycypacji Społecznej + Profesja CAZ

Termin realizacji: 01.01.2017 r. - 19.05.2018 r.

Obszar realizacji: województwo dolnośląskie (powiaty: jeleniogórski ziemski, złotoryjski, legnicki ziemski, wałbrzyski ziemski)

Oferujemy: kursy komputerowe {tab Cel projektu} Cel projektu: „Podniesienie kluczowych kompetencji w zakresie ICT, zgodnych z ramą DIGCOMP, przyczyniających się do pełnej integracji społecznej i konkurencyjności na rynku pracy, min. 56 Kobiet i 28 Mężczyzn powyżej 30 roku życia, o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50+, którzy uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu KC w powiatach Dolnego Śląska: jeleniogórski ziemski, złotoryjski, legnicki ziemski, wałbrzyski ziemski, w okresie do 19.05.2018 r.” {tab Formy wsparcia} Kursy komputerowe będą realizowane na poziomach:
A (podstawowym) - 8 grup szkoleniowych w wymiarze 84 h/grupę - program szkolenia zgodny ze Standardem wymagań dla 21 kompetencji cyfrowych zgodnych z ramą DIGCOMP na poziomie A:
Obszar 1. Informacja ‐ 12h
Obszar 2. Komunikacja ‐ 18h
Obszar 3. Tworzenie treśc i‐ 30h
Obszar 4. Bezpieczeństwo ‐ 12h
Obszar 5. Rozwiązywanie problemów ‐ 12h
B (średniozaawansowanym) - 4 grupy szkoleniowe w wymiarze 102 h/grupę - szkolenia zgodny ze Standardem wymagań dla 21 kompetencji cyfrowych zgodnych z ramą DIGCOMP na poziomie B:
Obszar 1. Informacja ‐ 15h
Obszar 2. Komunikacja ‐ 21h
Obszar 3. Tworzenie treśc i‐ 36h
Obszar 4. Bezpieczeństwo ‐ 15h
Obszar 5. Rozwiązywanie problemów ‐ 15h
Weryfikacja efektów uczenia - Egzaminy kwalifikacyjne
Wszyscy Uczestnicy Projektu przystąpią do programu formalnej oceny i certyfikacji osiągniętych kompetencji.
Egzaminy prowadzą do certyfikacji kompatybilnej z ramą DIGCOMP, w wyniku której minimum 70% Uczestników
Projektu otrzyma certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji:
Certyfikat poziom A - Uczestnik Projektu zna teoretycznie bazowe pojęcia z każdego modułu i potrafi się posługiwać ogólnymi dostępnymi narzędziami w podstawowym zakresie funkcjonalnym.
Certyfikat poziom B - Uczestnik Projektu posiada kompetencje zdefiniowane dla poziomu podstawowego wraz z rozszerzonym zakresem funkcji narzędzi i technologii informatycznych, w każdym module i dla każdej kompetencji.
Zajęcia odbywać się będą:
w dni powszednie lub weekendy,
w trybie przed lub popołudniowym,
w cyklach po 6 godzin lekcyjnych (przerwa 15 min. po 2 h),
co do zasady 2 razy w tygodniu.
Realizator Projektu dostosuje harmonogram szkolenia oraz program wsparcia do potrzeb i możliwości danej grupy szkoleniowej.
{tab Kryteria} Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która:
ukończyła 30 lat,
posiadaj niskie kwalifikacje tj. wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie i/lub są w wieku powyżej 50 roku życia,
uczy się, pracuje lub zamieszkuje w rozumieniu KC w jednym z powiatów Dolnego Śląska: jeleniogórski ziemski, złotoryjski, legnicki ziemski, wałbrzyski ziemski,
przystępuje do projektu z własnej inicjatywy będąc zainteresowanym nabyciem lub podwyższeniem kompetencji w zakresie TIK.

Punkty premiujące otrzymają:
osoby powyżej 50 roku życia,
osoby posiadające niskie kwalifikacje,
kobiety,
osoby niepełnosprawne,
osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo/niezarejestrowane w PUP,
mieszkańcy terenów wiejskich lub miast do 10 tys.
osoby w trudnej sytuacji życiowej, tj. z gospodarstwa domowego, w którym jest 1 osoba dorosła i dzieci na utrzymaniu lub osoby z gospodarstwa domowego bez osób pracujących.
{tab Dokumenty} Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin projektu
Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy
Załącznik 2 - Deklaracja uczestnictwa
Załącznik 3 - Oświadczenia Uczestnika
Załącznik 4 - Oświadczenie o zatrudnieniu
Test kompetencyjny poziom A
Test kompetencyjny poziom B
Ankieta potrzeb szkoleniowych
Ankieta - diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych
Harmonogramy realizowanych szkoleń:
Szkolenia - poziom A:
Grupa A1/F (Biegoszów) – pobierz
Grupa A2/F (Podgórzyn) - pobierz
Szkolenia - poziom B:
{tab Kontakt} Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny:
574 067 444 lub e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. {/tabs}

Aktualności z projektu


{module Aktualności / Komputerowe ABC (dolnoslaskie)}

Skontaktuj się z nami
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Kontakt

Fundacja Partycypacji Społecznej 2018