Opis projektu

{tab Opis}

Zdobądź doświadczenie, zyskaj pracę!!!

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Chcemy pracować! – projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego, bezrobotnych lub biernych zawodowo, o niskim poziomie wykształcenia oraz braku kwalifikacji zawodowych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej.

{tab Cel projektu}

Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych z terenu województwa wielkopolskiego, dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego Uczestnika Projektu.

{tab Kryteria}

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

  • Miejsce zamieszkania: województwo wielkopolskie
  • Status na rynku pracy: osoby bezrobotne bądź bierne zawodowo. W pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby długotrwale bezrobotne zakwalifikowane przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy.
  • Niepełnosprawność: osoby niepełnosprawne, w tym 18 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi.
  • Status materialny: osoby znajdujące się niekorzystnej sytuacji materialnej, spełniające przesłankę ubóstwa, którym przysługuje prawo do korzystania zeświadczeń pomocy społecznej m.in. uczestniczące w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa.
  • Miejsca w projekcie: przewidziano udział 85 kobiet i 65 mężczyzn

Etapy projektu:
Rekrutacja uczestników projektu
Wsparcie indywidualne
- doradztwo zawodowe – 3h
- poradnictwo psychologiczne – 1h

Wsparcie grupowe
- integracja społeczna, praca nad motywacją i autoprezentacją,
- rozwój kompetencji osobistych, społecznych,
- definiowanie barier psychologicznych w dostępie do rynku pracy i wypracowanie sposobów ich pokonywania
- ćwiczenia z radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
Kursy/szkolenia zawodowe – służące podniesieniu kwalifikacji zawodowych
Odbycie min. 3 miesięcznych płatnych staży zawodowych – dostosowanych pod indywidualną ścieżkę kariery uczestnika. W trakcie trwania stażu każdy uczestnik otrzyma 1400,00 zł stypendium stażowego miesięcznie.

{tab Dokumenty}

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszenia uczestnika
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu
Regulamin rekrutacji i warunków uczestnictwa
Umowa

Harmonogram wsparcia

Harmonogram grupa VI

Harmonogram grupa VII

Formularz zgłoszenia uczestnika - wersja powiększona

Deklaracja uczestnictwa - wersja powiększona

Oświadczenie uczestnika projektu - wersja powiększona

Regulamin rekrutacji i warunków uczestnictwa - wersja powiększona

Umowa - wersja powiększona

 

{tab Kontakt}

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 577 666 854 lub wysyłając e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Formularz zgłoszeniowy, prosimy wysyłać pocztą, lub złożyć osobiście w biurze projektu:

Biuro projektu:
FUNDACJA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
ul. Sieradzka 4c
60-163 Poznań

 

{/tabs}

Aktualności z projektu


{module Aktualności / chcemy pracować}Projekt jest realizowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 07.01. Aktywna integracja Poddziałanie 07.01.02. Aktywna integracja – projekty konkursowe, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania z UE: 1 599 584, 40 złchcemypracowac1
Skontaktuj się z nami
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Kontakt

Fundacja Partycypacji Społecznej 2018