Opis projektu


{tab Opis}

Zdobądź doświadczenie, zyskaj pracę!!!

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Razem sięgajmy wyżej!”.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatu chojnickiego: Chojnice, Brusy, Czersk, bezrobotnych lub biernych zawodowo, o niskim poziomie wykształcenia oraz braku kwalifikacji zawodowych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej.


Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób dotkniętych i/lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika projektu.

{tab Formy wsparcia}


Etapy projektu:
Rekrutacja uczestników projektu
Wsparcie indywidualne
- doradztwo zawodowe – 3h
- poradnictwo psychologiczne – 2h
- poradnictwo prawne – minimum 1 spotkanie indywidualne z prawnikiem
- pośrednictwo pracy – minimum 2h spotkań z pośrednikiem pracy
Wsparcie grupowe
- integracja społeczna i animacja środowiskowa
- rozwój kompetencji osobistych, społecznych oraz zdrowie emocjonalne,
- techniki aktywnego poszukiwania pracy
Kursy/szkolenia zawodowe – służące podniesieniu kwalifikacji zawodowych
Odbycie 5 miesięcznych  staży zawodowych – dostosowany pod indywidualną ścieżkę kariery uczestnika. W trakcie trwania stażu każdy uczestnik otrzyma 1200,00 zł stypendium stażowego miesięcznie.

{tab Kryteria} Szczegółowe kryteria rekrutacji:

  • Miejsce zamieszkania: gminy powiatu chojnickiego: Chojnice, Brusy, Czersk
  • Status na rynku pracy: osoby bezrobotne bądź bierne zawodowo (ustalony III profil pomocy)
  • Status materialny: osoby znajdujące się niekorzystnej sytuacji materialnej, którym przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego (osoby samotnie gospodarujące – dochód nie przekracza 634,00 zł, osobie w rodzinie - dochód nie przekracza na osobę 514,00zł)
  • Miejsca w projekcie: przewidziano udział 35 kobiet i 31 mężczyzn
  • Niepełnosprawność: w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

{tab Dokumenty}

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszenia

Formularz zgłoszenia wersja powiększona

Deklaracja uczestnictwa

Deklaracja uczestnictwa wersja powiększona

Oświadczenie uczestnika projektu 1

Oświadczenie uczestnika projektu 1 wersja powiększona

Oświadczenie uczestnika projektu 2

Oświadczenie uczestnika projektu 2 wersja powiększona

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji wersja powiększona

Regulamin warunków uczestnictwa

Regulamin warunków uczestnictwa wersja powiększona

Umowa

Umowa wersja powiększona

 


Projekt jest realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 6: Integracja, Działania 06.01. Aktywna integracja Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno - zawodowa, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt realizowany w partnerstwie:

{tab Kontakt} Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 574 741 888 lub 603 941 870 lub wysyłając e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Formularz zgłoszeniowy, prosimy wysyłać pocztą, lub złożyć osobiście w biurze projektu:

Biuro projektu:
FUNDACJA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
UL. LICHNOWSKA 5
89-620 CHOJNICE
 
lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

{/tabs}Aktualności z projektu


{module Aktualności / razem sięgajmy wyżej} 

Skontaktuj się z nami
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Kontakt

Fundacja Partycypacji Społecznej 2018