Opis projektu


{tab Opis}

Zdobądź doświadczenie, zyskaj pracę!!!

Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Najtrudniejszy pierwszy krok” .

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących uczestnikami projektów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zamieszkałych na terenie powiatu słupeckiego lub miasta Słupsk, bezrobotnych lub biernych zawodowo, o niskim poziomie wykształcenia oraz braku kwalifikacji zawodowych.

{tab Cel projektu}


Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób dotkniętych i/lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia.

{tab Kryteria} Szczegółowe kryteria rekrutacji:

  • Miejsce zamieszkania: powiat słupski lub miasto Słupsk,
  • Status na rynku pracy: osoby bezrobotne bądź bierne zawodowo (III profil pomocy)
  • Status materialny: osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji materialnej, korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, których dochód nie przekracza 951,00 zł na osobę(w przypadku osoby samotnie gospodarującej), lub 771 zł na osobę mającą rodzinę.
  • Miejsca w projekcie: przewidziano udział 33 kobiet i 33 mężczyzn
  • Niepełnosprawność: w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności


Etapy projektu:
Rekrutacja uczestników projektu
Wsparcie indywidualne
- doradztwo zawodowe – 3h
- poradnictwo psychologiczne – 2h
- poradnictwo prawne – minimum 1 spotkanie indywidualne z prawnikiem
- pośrednictwo pracy – minimum 2h spotkań z pośrednikiem pracy
Wsparcie grupowe
- integracja społeczna i animacja środowiskowa
- rozwój kompetencji osobistych, społecznych oraz zdrowie emocjonalne,
- techniki aktywnego poszukiwania pracy
Kursy/szkolenia zawodowe – służące podniesieniu kwalifikacji zawodowych
Odbycie 5 miesięcznych  staży zawodowych – dostosowany pod indywidualną ścieżkę kariery uczestnika. W trakcie trwania stażu każdy uczestnik otrzyma 1200,00 zł stypendium stażowego miesięcznie.

{tab Dokumenty}

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszenia

Formularz zgłoszenia wersja powiększona

Deklaracja uczestnictwa

Deklaracja uczestnictwa wersja powiększona

Oświadczenie uczestnika projektu 1

Oświadczenie uczestnika projektu 1 wersja powiększona

Oświadczenie uczestnika projektu 2

Oświadczenie uczestnika projektu 2 wersja powiększona

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji wersja powiększona

Regulamin warunków uczestnictwa

Regulamin warunków uczestnictwa wersja powiększona

Umowa

Umowa wersja powiększona

{tab Kontakt} Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 733 764 222 lub wysyłając e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Formularz zgłoszeniowy, prosimy wysyłać pocztą, lub złożyć osobiście w biurze projektu:

Biuro projektu:
FUNDACJA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
UL. KRASIŃSKIEGO 7
76-200 SŁUPSK
 
lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

{/tabs}

Aktualności z projektu


{module Aktualności / Najtrudniejszy pierwszy krok}

 


Projekt jest realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 6: Integracja, Działania 06.01. Aktywna integracja Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno - zawodowa, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w partnerstwie:

  Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dębnicy Kaszubskiejnajtrudniejszynowyadres
Skontaktuj się z nami
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Kontakt

Fundacja Partycypacji Społecznej 2018