Właściwy kurs - Aktualizacja 26.02.2018

 Aktualizacja  26.02.2018

Zapraszamy do złożenia oferty na rozeznanie rynku z dnia 26.02.2018 r. na przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych dla Uczestników projektu „Właściwy kurs – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej” nr RPWP.07.01.02.-30-0033/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku w ramach projektu: Właściwy kurs – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej

Skontaktuj się z nami
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Kontakt

Fundacja Partycypacji Społecznej 2018