Właściwy kurs - Aktualizacja 24.10.2017

Aktualizacja  24.10.2017

Zapraszamy do złożenia oferty na rozeznanie rynku z dnia 24.10.2017 r. na przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych dla Uczestników projektu „Właściwy kurs – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej” nr RPWP.07.01.02.-30-0033/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zapraszamy do złożenia oferty na rozeznanie rynku z dnia 24.10.2017 r. na przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów końcowych i wydaniem certyfikatów prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych dla Uczestników projektu „Właściwy kurs – Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej” nr RPWP.07.01.02.-30-0033/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający:
Profesja CAZ Sp. z o.o.
ul. Sieradzka 4c
60-163 Poznań
NIP 7792457309, Regon 366470386
Reprezentowana przez panią Dominikę Flaczyk

Dokumenty do pobrania:
Rozeznanie rynku kursy zawodowe gr 1-3

Skontaktuj się z nami
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Kontakt

Fundacja Partycypacji Społecznej 2018