środa, 07 marzec 2018 06:40

Aktualizacja 08.01.2018

Zapraszamy do składania ofert dotyczących Rozeznania rynku na realizacje kursów zawodowych w ramach Projektu „Chcemy pracować! – projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” nr RPWP.07.01.02-30-0051/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Dokument do pobrania:

Rozeznanie rynku w ramach Projektu „Chcemy pracować! – projekt aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”

Skontaktuj się z nami
+48 616-621-160
ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań
Kontakt

Fundacja Partycypacji Społecznej 2018